Wiadomości

Co Polacy myślą o postępowaniu Niemiec wobec Rosji?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Na wstępie pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl zadała respondentom pytanie: “Jak ocenia Pani/Pan zachowanie Niemiec w związku z możliwością zaatakowania Ukrainy przez Rosję?”

Na tak zadane pytanie aż 47 proc. badanych odpowiedziało „zdecydowanie negatywnie” lub „raczej negatywnie”. Pozytywne zdanie o postawie Niemiec ma zaledwie 11 proc. badanych. 42 proc. respondentów nie ma opinii w tej sprawie. Co ważne, krytyka niemieckiej postawy przeważa zarówno w elektoracie Zjednoczonej Prawicy, jak i wśród sympatyków Koalicji Obywatelskiej oraz Polski 2050.

Kolejne pytanie, które zadano respondentom, brzmiało następująco: “Z którym stwierdzeniem na temat działań Niemiec w związku z możliwością zaatakowania Ukrainy przez Rosję zgadza się Pani/Pan najbardziej?”

Aż 58 proc. badanych uznało, że „Niemcy działają przede wszystkim w swoim własnym interesie”. Zdaniem 9 proc. – „Niemcy działają w interesie Rosji przeciwko NATO”. Również 9 proc. sądzi, iż „Niemcy działają w interesie NATO przeciwko Rosji”. 24 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Zapytano również, czy działania Niemiec w kontekście ukraińskim są zagrożeniem dla Polski. Z opinią tą zgodziło się aż 48 proc. badanych. 19 proc. respondentów uznało, że aktywność Berlina nie stanowi zagrożenia dla Polski. 33 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!