Wiadomości

Co myślą Polacy na temat wprowadzenia i przedłużenia stanu wyjątkowego, a także o migrantach ze wschodniej granicy?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W dniach 1-4 października 2021 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie opinii Polaków dotyczące celowości wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz stosunku do przyjmowania uchodźców z granicy białoruskiej.

Blisko połowa Polaków popiera decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią (46%). Przeciwną opinię wyraziło 36% ankietowanych, a 17% respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Podobne wyniki uzyskano w pytaniu o poparcie decyzji o przedłużeniu stanu wyjątkowego. 45% respondentów zgadza się z decyzja o kontynuacji stanu wyjątkowego na białoruskiej granicy. Decyzji tej nie popiera 37% ankietowanych, a 19% badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Polacy są w większości przeciwni przyjmowaniu uchodźców ze wschodniej granicy – taką opinię wyraziło prawie 60% ankietowanych. Niespełna ¼ badanych jest za udzielaniem pomocy imigrantom. Opinii na ten temat nie wyraziło 18% respondentów.

Podsumowując, wyniki badania pokazują umiarkowaną akceptację dla decyzji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz zdecydowaną niechęć do przyjmowania uchodźców ze wschodniej granicy. Decyzje dotyczące wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz jego kontynuacji popierają głównie respondenci w średnim wieku (35-54 lata), w szczególności mężczyźni. Brak akceptacji dla tego rozwiązania można zaobserwować głównie wśród osób po 55 roku życia oraz respondentów z wyższym wykształceniem. Te ostatnie grupy społeczno-demograficzne deklarują największą aprobatę dla przyjmowania uchodźców.

Badanie zostało przeprowadzone przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 1-4.10.2021, na ogólnopolskiej próbie 1071 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

/inf. pras./

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!