Wiadomości

Co czwarty mieszkaniec Niemiec z „tłem migracyjnym”

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Około jednej czwartej ludności Niemiec stanowią osoby z „tłem migracyjnym” – poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Polacy stanowią 11 proc. tej grupy – informuje portal TVP Info.

Federalny Urząd Statystyczny wskazał, że w roku 2019 w Niemczech żyło łącznie 21,2 mln osób, które nie urodziły się jako obywatele RFN, względnie których przynajmniej jedno z rodziców nie było od urodzenia rdzennym Niemcem. Osoby te stanowią obecnie 26 proc. mieszkańców republiki.

W grupie osób z „tłem migracyjnym” w ubiegłym roku większość, bo 52 proc. (11,1 mln) stanowili Niemcy, a niespełna 48 proc. (10,1 mln) obcokrajowcy. Zdecydowana większość (85 proc.) obcokrajowców przybyła do Niemiec z własnej woli, podczas gdy w przypadku Niemców z tłem migracyjnym ich odsetek wyniósł 46 proc.

Ponad połowa (51 proc.) z 11,1 mln Niemców z „tłem migracyjnym” posiada niemieckie obywatelstwo od urodzenia, ale są zaliczani do tej grupy, gdyż przynajmniej jedno z ich rodziców urodziło się jako cudzoziemiec, nabyło obywatelstwo niemieckie, uzyskało je wskutek adopcji albo należało do grupy „późnych przesiedleńców”.

Z danych wynika, że w pozostałej części tej grupy osób 25 proc. zostało naturalizowanych, 23 proc. przybyło do Niemiec jako przesiedleńcy bądź późni przesiedleńcy, a niespełna 1 proc. stanowią osoby, które uzyskały niemieckie obywatelstwo przez adopcję.

Prawie 65 proc. wszystkich osób z „tłem migracyjnym” przybyło do RFN z innego państwa europejskiego albo są potomkami takich przybyszów. Ich liczba wynosi ogółem 13,8 mln osób, przy czym 7,5 mln stanowią osoby pochodzące z jednego z państw unijnych. Przybysze z Azji i ich potomstwo (4,6 mln) stanowią 22 proc. osób z tłem migracyjnym. W tej grupie 3,2 mln osób stanowią ludzie mający powiązania z państwami Bliskiego Wschodu.

Niespełna milion osób (5 proc.) to imigranci z Afryki, a dalsze 0,6 mln (3 proc.) to przybysze z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej oraz z Australii. Grupa ta obejmuje także potomków imigrantów. Najwięcej osób przybywa do Niemiec w dalszym ciągu z Turcji (13 proc.), Polski (11 proc.) i z Federacji Rosyjskiej (7 proc.).

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!