Wiadomości

Co 10 mieszkaniec metropolii poznańskiej to Ukrainiec

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W metropolii poznańskiej mieszka ok. 100 tys. obywateli Ukrainy. Według raportu przeprowadzonego przez konsulat honorowy Ukrainy w Poznaniu Ukraińcy „czują się tu dobrze, łatwo znajdują pracę i chwalą sobie poziom życia”.

Raport „Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej – dwa spojrzenia” jest wynikiem projektu przeprowadzonego przez konsula honorowego Ukrainy w Poznaniu Witolda Horowskiego, Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina w Poznaniu, przy wsparciu Urzędu Miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego. Grupą docelową byli ukraińscy rodzice, których dzieci uczęszczają do poznańskich szkół i przedszkoli oraz obywatele niezwiązani przez naukę dzieci z aglomeracją poznańską. Badanie przeprowadzono na 267 obywatelach z Ukrainy.

Jak wynika z raportu, na terenie metropolii poznańskiej przebywa ok. 100 tys. Ukraińców, z czego przeważającą część, bo aż 66 proc., stanowią mężczyźni. W roku 2017 zarejestrowano w województwie wielkopolskim ponad 172 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy Ukraińcowi. Największa liczba, bo aż 62,8 tys. osób, skupiona jest w powiecie poznańskim. Nasi wschodni sąsiedzi pracują w rożnych sektorach. Wśród nich jest branża przetwórstwa przemysłowego, transportu, gospodarki magazynowej, handlu, hotelarstwa i gastronomii czy budownictwa. Najczęściej wykonują prace inne niż posiadane wykształcenie, także poniżej swoich kwalifikacji.

Z raportu wynika, że obywatele Ukrainy na terenie metropolii poznańskiej czują się dobrze, łatwo znajdują tu pracę, chwalą sobie poziom życia i wielu z nich chce tu pozostać na stałe.

– Niezwykle istotna dla powiatu poznańskiego jest deklaracja aż 48 proc. badanych, niezwiązanych przez naukę dzieci z Poznaniem, iż są zainteresowani zamieszkaniem poza Poznaniem. Ich uwagę przyciąga między innymi 11 gmin powiatu poznańskiego, tj. Czerwonak, Tarnowo Podgórne, Swarzędz, Murowana Goślina, Luboń, Kórnik, Komorniki, Buk, Suchy Las, Mosina i Dopiewo” – podkreślił starosta poznański Jan Grabkowski.

Jak dodał, „nie ma co ukrywać, że dzięki imigrantom nasza gospodarka ma szansę na ciągły rozwój”. – Warto przeprowadzać takie analizy, bo dzięki nim jesteśmy w stanie stwierdzić, jak żyje się obcokrajowcom na naszym terenie. Ponadto dzięki tym badaniom wiemy, co robimy dobrze, a na co powinniśmy zwrócić uwagę i co wymaga poprawy – zaznaczył Grabkowski.

Imigranci zza naszej wschodniej granicy cenią sobie poziom życia w aglomeracji. Zadowolonych z pracy, jej warunków, płacy oraz stosunków z pracodawcami i współpracownikami jest ponad 40 proc. Ukraińców związanych z regionem poprzez naukę dzieci oraz prawie 30 proc. niezwiązanych w ten sposób. Najczęściej na ocenę negatywną wpływa brak możliwości pracy we własnym zawodzie, zbyt niskie wynagrodzenie, niewystarczająca znajomość języka polskiego oraz trudności z załatwianiem dokumentów.

– Wśród rekomendacji, które pojawiły się po badaniu, jest m.in. budowanie dostępności do niedrogiej nauki języka polskiego, gdyż brak jego znajomości uniemożliwia swobodne funkcjonowanie Ukraińców w Polsce – wskazał konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu Witold Horowski.

W poznańskich samorządowych szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych uczy się 577 dzieci obywateli Ukrainy, zaś w przedszkolach 106. Jak wynika z raportu, rodzice dzieci oczekują pomocy w zakresie nauki języka polskiego, poznania naszej kultury oraz ochrony przed ewentualnymi przejawami dyskryminacji.

Według raportu Ukraińcy potrzebują wsparcia najczęściej w procesie legalizacji pobytu i pracy, w nauce języka polskiego, pomocy prawnej, w codziennych sprawach mieszkaniowych, związanych z pracą, dostępem do lekarza, świadczeń socjalnych czy znalezieniu lepszej posady. Ważne jest również towarzyszenie imigrantom w przebiegu adaptacji.

/TVP Info/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!