Wiadomości

Chemiczka z Łodzi przeprowadzi badania dot. oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Badania nad metaloorganicznymi związkami, które mogą przyczynić się do ograniczenia zjawiska oporności wielolekowej w terapii antynowotworowej przeprowadzi na Uniwersytecie w Auckland w Nowej Zelandii dr Anna Wieczorek-Błauż z Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

W swojej pracy dr Wieczorek-Błauż skupi nad określeniem mechanizmu działania nowych metaloorganicznych pochodnych popularnego leku przeciwnowotworowego – paklitaxelu.

Badaczka z Katedry Chemii Organicznej UŁ jest laureatką Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Dzięki przyznanemu stypendium odbędzie roczny staż na nowozelandzkiej uczelni.

Dr Wieczorek-Błauż podkreśla, że jednym z wyzwań współczesnej nauki jest poszukiwanie związków, które są niezbędne do przezwyciężenia ograniczeń stosowanych obecnie metod leczenia. Wśród tych ograniczeń

wymienia m.in. działania niepożądane oraz wrodzoną lub nabytą oporność na działanie dostępnych chemoterapeutyków.

Badania nad tego typu związkami umożliwiają projektowanie w przyszłości leków ograniczających zjawisko oporności wielolekowej. Przyczyni się to jednocześnie do ograniczenia kosztów społecznych i ekonomicznych terapii przeciwnowotworowej – uważa dr Wieczorek-Błauż.

Jej prace dotyczą określenia mechanizmu działania nowych metaloorganicznych pochodnych popularnego leku przeciwnowotworowego – paklitaxelu.

“Zakładamy, że obecność atomu metalu doprowadzi do zmiany aktywności związków biologicznie czynnych, ponieważ może on istnieć w różnych stopniach utlenienia i tworzyć nowe – niespotykane dla związków organicznych – oddziaływania z białkami” – wyjaśniła chemiczka.

Badania rozpoczną się od syntezy nowych związków oraz określenie zależności pomiędzy strukturą wprowadzanego kompleksu, a aktywnością biologiczną tych nowych biokoniugatów zawierających cząsteczki metali. Najaktywniejsze z nich będą badane pod kątem ich aktywności względem linii komórek nowotworowych opornych na wybrane leki przeciwnowotworowe.

Ostatnia część projektu skupi się na badaniach stabilności i metabolizmu koniugatów popularnego leku przeciwnowotworowego paklitaxelu w obecności aminokwasów i białek tj. albumina w surowicy krwi. Jego celem będzie także określanie wzajemnej relacji między aktywnością a akumulacją metalu w komórkach nowotworowych.

“Badania mają na celu zaprojektowanie związku, który będzie aktywny w stosunku do linii komórek nowotworowych opornych na działanie chemoterapeutyków z grupy taksanów, przy jednoczesnym zminimalizowaniu skutków ubocznych związanych z ich stosowaniem” – podkreśla dr Anna Wieczorek-Błauż.

Modyfikacja tych związków jest jednym z głównych nurtów badań nad metaloorganicznymi modulatorami tubuliny – taksanami, nad którym chemiczka pracuje w zespole prof. Damiana Plażuka z UŁ. Jej projekt dot. paklitaxelu jest rozszerzeniem tych prac badawczych.

Na Uniwersytecie w Aukland będzie go realizowała w grupie prof. Christiana Hartingera – specjalisty w opracowywaniu metaloorganicznych związków przeciwnowotworowych oraz badaniach ich zachowaniu w środowisku biologicznym przy użyciu technik analitycznych.

Dr Anna Wieczorek-Błauż roczpoczyna roczny staż w Nowej Zelandii w marcu tego roku.

Nauka w Polsce – PAP

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!