Wiara

Cała uwaga Kościoła jest skierowana na Chrystusa, który dokonuje naszego odkupienia na Drzewie Krzyża

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wielki Piątek jest drugim dniem czasu Świętego Triduum Paschalnego. Cała uwaga Kościoła jest skierowana na Chrystusa, który dokonuje naszego odkupienia na Drzewie Krzyża, dlatego we wszystkich parafiach ma miejsce Adoracja Krzyża – zaznaczył ks. prof. Jan Perszon w rozmowie z Redakcją Portalową Radia Maryja.

Ks. prof. Jan Perszon przypomniał, że Egeria, pątniczka pielgrzymująca do Ziemi Świętej w VI w., pisała w swoich pamiętnikach, iż wierni gromadzili się tego dnia w Jerozolimie w Wieczerniku, potem przechodzili na miejsce biczowania i wreszcie na Golgotę, gdzie uczestniczyli w ukazaniu Krzyża przez biskupa.

– Wierni podchodzili, dotykali Drzewo Krzyża swoim czołem, a następnie całowali ten Krzyż z miłością i czcią. Ta liturgia wiązała się także ze śpiewem psalmów i pieśni. Po południu odprawiano w Jerozolimie drugą liturgię, na Kalwarii. Czytano podczas niej Mękę Pańską, śpiewano psalmy i odprawiano modły. W Wielki Piątek i następny dzień – Wielką Sobotę – surowo poszczono – podkreślił teolog.

Pierwszym gestem w odnowionej liturgii, która nawiązuje do wzorców starożytnych, a którą dziś sprawujemy, jest tzw. procesja w milczeniu.

– Celebrans i towarzyszące mu osoby upadają przed obnażonym ołtarzem. Prostracja – leżenie krzyżem w milczeniu – nawiązuje, wedle starożytnego tłumaczenia, do beznadziejnego położenia człowieka, który po grzechu upadł i czeka, aż go Zbawiciel wyzwoli i podniesie – wyjaśnił kapłan.

Inny element liturgii wielkopiątkowej to liturgia słowa i modlitwa powszechna.

– Oprócz czytania Męki Pańskiej, co jest prastarą tradycją (I w. chrześcijaństwa), jest również rozbudowana modlitwa powszechna, którą śpiewa kantor lub celebrans. W tej modlitwie chrześcijanie obejmują wszystkich: Papieża, Kościół Święty, rządzących, ludzi niewierzących i wyznawców innych religii, tych, którzy szukają Boga oraz Żydów, którzy są dziedzicami pierwszego przymierza. Ta modlitwa naprawdę jest powszechna i uniwersalna. Obejmuje cały świat i całą ludzkość. W ostatnich prośbach błagamy Pana, abyśmy mogli wieść w pokoju ciche życie na chwałę Boga Wszechmogącego – powiedział rozmówca Radia Maryja.

Kolejną odsłoną liturgii Wielkiego Piątku jest Adoracja Krzyża – śpiew i ucałowanie Drzewa Krzyża przez wszystkich uczestników liturgii.

– Cała uwaga Kościoła jest skierowana na Odkupiciela, na Chrystusa, który dokonuje naszego odkupienia na Drzewie Krzyża. Stąd też Adoracja Krzyża. W wielu polskich parafiach, zwłaszcza tych, które istnieją już kilkaset lat, są to krucyfiksy niesłychanie piękne i uświęcone pobożnością wielu pokoleń – wskazał teolog.

Potem następuje Komunia Święta. Od czasów apostolskich nie sprawuje się bowiem w Wielki Piątek Eucharystii. Następnie ma miejsce procesja do Grobu Pańskiego.

– W języku łacińskim określa się to jako Depositio Crucis, ponieważ mniej więcej do X w. do Grobu Pańskiego składano Drzewo Krzyża. Natomiast od X w. pojawia się też zwyczaj umieszczania w Grobie Pańskim Hostii – Eucharystii osadzonej w specjalnym naczyniu, wystawionej w monstrancji (od XIII-XV w) – wyjaśnił kapłan.

Ostatnim elementem liturgii w Wielki Piątek jest nocne czuwanie przy Grobie Pańskim. W Polsce, na południu Niemiec czy we Włoszech zwyczaj Adoracji wiąże się często z różnymi inscenizacjami i lokalnymi zwyczajami.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!