Wiadomości

Były Prezes Zarządu oraz były Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego Lublin S.A. z zarzutami

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Dwie osoby usłyszały zarzuty w związku z zawarciem w 2014 r. niekorzystnych umów na rzecz Zarządu Portu Lotniczego Lublin S.A. Według ustaleń śledczych nieprawidłowości skutkują wyrządzaniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. ponad 5 mln zł .

Delegatura CBA w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie nadużycia udzielonych uprawnień, bądź niedopełnienia ciążących obowiązków w okresie od marca 2014 r. do września 2014 r. przez osoby zobowiązane z racji kierowniczych stanowisk do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki. Postępowanie, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie, zostało wszczęte w oparciu o materiały zgromadzone na podstawie kontroli przeprowadzonej przez Wydział Postępowań Kontrolnych lubelskiej Delegatury CBA.

Ustalenia śledczych wskazują, że w 2014 roku spółka zawarła umowy obejmujące sprzedaż biletów i promocję z rumuńskim przewoźnikiem, który był w stanie niewypłacalności.

Spółka dwukrotnie sfinansowała ze środków własnych działania promocyjne w łącznej kwocie 800 tys. EURO, w sytuacji gdy przewoźnik nie miał wpływu na liczbę sprzedanych biletów oraz liczbę przewożonych pasażerów i nie podejmował żadnych działań ukierunkowanych na promocję połączenia, a tym samym zwiększenie sprzedaży.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje ponadto, że wbrew ciążącym obowiązkom nadzoru nad wykonaniem umowy sprzedaży i terminowego sprawdzenia pod względem merytorycznym faktur doprowadzono to powstania zaległości w płatnościach. Skutkowało to zatrzymaniem przez przewoźnika kaucji w wysokości 400 000 Euro oraz narażeniem spółki na wystąpienie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zarzuty przedstawiono byłemu Prezesowi Zarządu oraz byłemu Dyrektorowi Handlowemu Portu Lotniczego Lublin S.A.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!