Wiadomości

Były poseł Ruchu Palikota skazany. Posiadał pornografię dziecięcą

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Sąd Okręgowy w Łodzi skazał na 4,5 roku więzienia byłego posła Ruchu Palikota i byłego redaktora naczelnego tygodnika “Fakty i Mity” Romana K. Jak informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej, mężczyzna przywłaszczył pieniądze i posiadał pornografię dziecięcą.

Prokurator Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi oskarżył Romana K. o wyrządzenie szkód majątkowych w mieniu spółki „Błaja News” – wydającej tygodnik oraz w mieniu misji charytatywno-opiekuńczej „W człowieku widzieć brata”. Łączna kwota pieniędzy przywłaszczonych przez Romana K. na szkodę wskazanych wyżej podmiotów wyniosła blisko 1.740.000 złotych.

Roman K. został również oskarżony o posiadanie pornografii z udziałem małoletnich kwalifikowane z art. 202 par. 4a kk. Sąd Okręgowy w Łodzi (11 kwietnia 2022 roku) podzielił stanowisko prokuratora w zakresie powyższych zarzutów i skazał Romana K. na karę łączną w wymiarze 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wcześniej zapadł wyrok skazujący Romana K. na karę 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności między innymi za podżeganie do zabójstwa byłej żony – wyrok jest już prawomocny.

Prokurator oskarżył Romana K. o wielokrotne nakłanianie Bartłomieja K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. oraz sugerowanie mu sposobu dokonania tego zabójstwa. Za dokonanie przestępstwa Roman K. zaoferował Bartłomiejowi K. wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 500 tysięcy złotych. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 czerwca 2010 roku do lata 2012 roku na terenie Szwecji i w Łodzi.

Oskarżony Roman K. do zabójstwa swojej byłej żony Ewy K. wielokrotnie nakłaniał także Erleta G. Sugerował mu również sposób dokonania tego zabójstwa. W zamian oferował mu środki pieniężne na bieżące utrzymanie. Do nakłaniania tego doszło w okresie od 1 września 2012 roku do 11 listopada 2012 roku w Łodzi i innych miejscowościach w Polsce.

Prokurator oskarżył Romana K. o popełnienie dwóch przestępstw z art. 18 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 148 par. 1 kodeksu karnego.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!