Wiadomości

Brytyjski agent James Bond istniał naprawdę i swoją szpiegowską misję pełnił w… Polsce

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej udostępniło na twitterze kartę ewidencyjną Jamesa Bonda, który 18 lutego 1964 roku rozpoczął pracę w ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Warszawie. Oficjalnie był zatrudniony jako sekretarz-archiwista attachatu wojskowego, ale jak się wkrótce okazało nieprzypadkowo został wzięty pod lupę kontrwywiadu PRL.

James Bond przyjechał do Polski 18 lutego 1964 r. Jego oficjalne stanowisko to sekretarz-archiwista attachatu wojskowego ambasady brytyjskiej. Przybycie słynnego agenta nie uszło uwadze funkcjonariuszy Departamentu II (kontrwywiadu) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Założono sprawę operacyjnej obserwacji o kryptonimie „Samek” i poddano go ścisłej inwigilacji. Ustalono, że Bond był rozmowny, lecz bardzo ostrożny i „interesował się niewiastami”. Kontaktów z obywatelami polskimi – nie stwierdzono. W październiku i listopadzie 1964 r. wyjeżdżał z dwoma pracownikami attachatu do województw białostockiego i olsztyńskiego aby „penetrować obiekty wojskowe”.

Agent 007 najwyraźniej zorientował się, że został zdemaskowany i – uznawszy, że nie ma szans na zdobycie cennych informacji – 21 stycznia 1965 r. opuścił terytorium PRL. Po jego pobycie pozostały karty ewidencyjne i szczątkowe dokumenty dotyczące sprawy operacyjnej obserwacji.

📢 Nazywam się Bond … James Bond 😎ℹ️ Przeglądając zgromadzone w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej archiwalia można…

Opublikowany przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Poniedziałek, 21 września 2020

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!