Wiadomości

„Brak kompleksowego ustawodawstwa…” – Amerykanie raportują na temat roszczeń

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Amerykańska ustawa 447 przewiduje sporządzenie przez Sekretarza Stanu USA specjalnego raportu zawierającego ocenę stanu realizacji roszczeń żydowskich w wybranych państwach. Do tej pory raport taki nie powstał. Warto jednak wiedzieć, że podobne raporty o Polsce powstają już od 20 lat. Są to odpowiednie rozdziały dorocznego raportu o prawach człowieka i dorocznego raportu o wolności religijnej. Najnowszy dokument właśnie się ukazał.

11 marca 2020 r. na stronie internetowej Sekretarza Stanu USA został opublikowany doroczny raport na temat praw człowieka w Polsce. Jeden z rozdziałów jest zatytułowany „Restytucja mienia” i dotyczy stanu realizacji roszczeń żydowskich w zakresie mienia prywatnego, komunalnego i bezdziedzicznego. Amerykanie zauważają, że „prawo przewiduje restytucję mienia komunalnego, takiego jak synagogi i cmentarze, przejętego podczas okupacji hitlerowskiej lub w czasach komunizmu, ale proces ten przebiega powoli.” Odnośnie mienia prywatnego wskazany jest „brak kompleksowego ustawodawstwa” w tej materii, zaś proces zwrotu skonfiskowanej własności na drodze administracyjnej i sądowej jest oceniony jako„uciążliwy i nieskuteczny”.

„skrajnie prawicowa partia Konfederacja…”

Raport przedstawia także wypowiedzi polskich polityków, dotyczące kwestii roszczeń. Wśród polityków sprzeciwiających się realizacji roszczeń zostali wymienieni premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zacytowano wypowiedź tego ostatniego: „PiS to gwarancja, że ​​Polska nie zapłaci za zbrodnie niemieckie popełnione podczas II wojny światowej.”

Amerykanie zwrócili także uwagę na wypowiedzi polityków Konfederacji i Kukiz’15: „15 maja poseł Robert Winnicki i skrajnie prawicowa partia Konfederacja powiedzieli w Sejmie, że PiS „chce sprzedać Polskę Żydom”, po tym jak Sejm odmówił zajęcia się projektem ustawy, która zakazałaby restytucji mienia bezdziedzicznego. 15 maja Stanisław Tyszka z partii Kukiz’15, wówczas wicemarszałek Sejmu, stwierdził, że odmowa przyjęcia ustawy przez PiS „pokazuje, że polski rząd nie jest już na kolanach, ale leży plackiem przed [USA] i Izraelem.”

Ekstremiści na Marszu Niepodległości?

W raporcie znalazł się również fragment dotyczący Marszu Niepodległości. „11 listopada coroczny Marsz Niepodległości w Warszawie został ponownie zorganizowany przez koalicję grup, w tym Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolską, powszechnie uważanych za ekstremistów i nacjonalistów. Organizator marszu Robert Bąkiewicz powiedział w przemówieniu poprzedzającym marsz, że „Żydzi chcą ograbić naszą ojczyznę”, nawiązując do wezwań do szerokiej, przyspieszonej restytucji własności prywatnej. Chociaż nie było doniesień o przemocy, uczestnicy skandowali hasła takie jak „Wielka Polska katolicka” i „To jest Polska, nie Izrael”.”

Konrad Kulig

Całość raportu jest dostępna pod linkiem:
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/poland/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!