Felietony

Bo rodziło się coraz mniej dzieci? Nowa teoria dot. przyczyn wyginięcia neandertalczyków

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Spadek płodności mógł być decydującą przyczyną wyginięcia neandertalczyków, naszych bliskich krewniaków – informują naukowcy na łamach pisma „PLOS ONE”.

Nowa hipoteza na temat wyginięcia neandertalczyków oparta jest na matematycznym modelowaniu wahań liczebności populacji. Badania prowadzone były przez zespół pod kierunkiem Anny Degioanni z Aix Marseille Universite z Francji.

W stawianiu hipotez na temat przyczyn wyginięcia neandertalczyków największą przeszkodę stanowi brak danych empirycznych. Pojawiają się hipotezy wskazujące na zmiany klimatu, choroby czy działanie naszych przodków jako możliwe przyczyny.

Naukowcy pod kierunkiem Degioanni zastosowali modelowanie matematyczne, wykorzystywane do badań kształtowania się populacji. Uwzględnili szereg czynników takich jak migracje, rozrodczość, dane pochodzące z obserwacji obecnie żyjących grup łowców-zbieraczy i małp człekokształtnych. Wykorzystali również dostępne dane pochodzące z sekwencjonowania DNA neandertalczyków.

Dla celów badawczych zespół przyjął, że populacje należy uznać za wymarłe, jeżeli ich liczebność spada poniżej 5 tys. osobników.

Zdaniem naukowców taki model wymierania mógłby się zrealizować w ciągu 10 tys. lat przy założeniu, że płodność młodych kobiet neandertalskich, poniżej 20. roku życia, spadłaby zaledwie o 2,7 proc. Jeżeli płodność spadłaby o 8 proc., wymieranie mogłoby nastąpić w ciągu 4 tys. lat.

Należy również przyjąć bardzo prawdopodobne założenie o wysokiej umieralności noworodków i niemowląt. Wówczas spadek płodności o zaledwie 0,4 proc. doprowadziłby do wymarcia populacji neandertalskiej w ciągu 10 tys. lat.

Naukowcy zastrzegają, że nie dają oni jednoznacznej odpowiedź na pytanie o przyczyny wyginięcia neandertalczyków, a jedynie wskazują możliwe scenariusze.

/Nauka w Polsce – PAP/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!