Wiadomości Wiara

Biskupi z Europy Środkowo-Wschodniej wezwali do odrzucenia konwencji narzucającej ideologię gender

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Należy odrzucić konwencję stambulską, która sprzyja szerzeniu ideologii gender – apelują we wspólnym komunikacie biskupi państw naszego regionu. Ponadnarodowe rozstrzygnięcia narzucają, zdaniem hierarchów, decyzje sprzeczne z przepisami i kulturą poszczególnych krajów, co powoduje podziały.

Chodzi o podpisaną w Stambule „Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, którą w imieniu Polski ratyfikował prezydent Bronisław Komorowski w kwietniu 2015 r.

Zebrani w Bratysławie biskupi wyrazili zaniepokojenie z powodu szerzenia się ideologii gender, ukrytej m.in. właśnie w konwencji stambulskiej.

Jak wynika z komunikatu wydanego przez duszpasterzy, należy dołożyć wszelkich starań, aby Europa powróciła do swych naturalnych i chrześcijańskich korzeni. Jej instytucje, sądownictwo winny przestrzegać autonomii krajów tej części Europy na płaszczyźnie kulturalnej i etycznej.

Konwencja stambulska od początku jest krytykowana przez szereg organizacji i specjalistów ze względu na to, że słuszne postulaty przeciwdziałania przemocy łączy z tezą, jakoby źródłem przemocy było uznawanie naturalnych różnic między płciami.

Jeszcze przed jej ratyfikacją przez Polskę Fundacja Rzecznik Praw Rodziców wskazywała, że w krajach długo stosujących politykę „równości płci” poziom tej przemocy jest wyższy niż w Polsce.

O powstrzymanie się od ratyfikacji konwencji apelował do Bronisława Komorowskiego jego ówczesny kontrkandydat, Andrzej Duda.

– Przepisy, które pozwalają na walkę z przemocą domową, na karanie jej sprawców, ochronę ofiar, w polskim prawie już są. Jeśli jest potrzeba, można je poprawić, nie trzeba ratyfikować konwencji, która wprowadza treści sprzeczne z naszą tradycją i obce wzorce ideologiczne i kulturowe – mówił wówczas obecny prezydent RP.

Również zdaniem środkowoeuropejskich biskupów niepokojące są rozstrzygnięcia ponadnarodowe, narzucające – często pośrednio – decyzje sprzeczne z przepisami i kulturą poszczególnych krajów. Zdaniem duszpasterzy powoduje to podziały i działa przeciw integracji. Hierarchowie zażądali od przedstawicieli władz odrzucenia ustaleń ze Stambułu lub wycofania swych podpisów pod nimi.

W obradach w Bratysławie uczestniczyli przewodniczący (bądź ich zastępcy) episkopatów z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Polski, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier i Włoch. Zakończone właśnie spotkanie było czwartym tego typu.

W wydanym komunikacie hierarchowie wzywają także rządy swych państw do poświęcenia większej uwagi reformie nauczania i młodym, opuszczającym swe ojczyzny z powodu słabszych warunków socjalnych i szukającym pracy za granicą.

Apelują również o zapewnienie właściwych warunków do godnej troski o chorych, starców i żyjących na peryferiach społeczeństwa a także o równoprawne postępowanie w stosunkach gospodarczych świata zachodniego z krajami naszej części kontynentu.

/KAI/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!