Wiadomości

Białoruski kontyngent wojskowy zostanie wysłany z „misją humanitarną” do Syrii?

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Rosyjski rząd zatwierdził projekt umowy o rozmieszczeniu humanitarnego kontyngentu wojskowego Białorusi w Syrii. Dokument jest publikowany na oficjalnym portalu informacji prawnych.

Umowa reguluje kwestie związane z udziałem białoruskiego kontyngentu wojskowego w “pomocy humanitarnej dla Syrii”. Według projektu białoruski kontyngent wojskowy liczący do 200 ludzi „będzie zaangażowany w realizację działań wyłącznie w celach humanitarnych poza strefą walk”. Podczas pobytu w Syrii białoruskie wojsko będzie stacjonować w miejscach dyslokacji rosyjskiej grupy lotniczej.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony otrzymało polecenie przeprowadzenia rozmów z Mińskiem we współdziałaniu z MSZ, a po osiągnięciu porozumienia w sprawie podpisania niniejszej umowy w imieniu rządu, przy naniesieniu zmian w projekcie, które nie będą miały charakteru zasadniczego.

Poinformowano również, że projekt umowy został wstępnie uzgodniony ze stroną białoruską i dotyczy udzielania pomocy humanitarnej Syryjskiej Republice Arabskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!