Felietony

Białoruś woli handlować z Polską, Rosji się to nie podoba

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Wielkość białoruskiego eksportu produktów ropopochodnych w roku 2016 spadła o 23% w stosunku do roku 2015 i wyniosła 13 mln ton – wynika z przedstawionych danych o wynikach handlu zagranicznego.

W rozrachunkach pieniężnych wygląda to jeszcze gorzej, jako że eksport produktów ropopochodnych zamknął się w roku 2016 kwotą 4 mld dolarów i zmniejszył się (z uwagi na spadek cen światowych na ropę naftową) dokładnie o 40% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – pisze БелаПАН.

Należy zaznaczyć, że geograficzna struktura eksportu białoruskich produktów ropopochodnych w 2016 roku uległa widocznym zmianom. Tak więc – jeżeli w 2015 roku Białoruś wyeksportowała na Ukrainę 3,2 mln ton produktów ropopochodnych, to w roku 2016 – 4,3 mln ton, to jest o jedną trzecią więcej. W zeszłym roku wzrosła także o jedną trzecią sprzedaż produktów ropopochodnych do Holandii i prawie trzykrotnie – do Polski.

W tym samym czasie do Rosji Białoruś dostarczyła niespełna 300 tys. ton produktów ropopochodnych i obniżyła dostawy na wschodni rynek o 70% w porównaniu z rokiem 2015.

Białoruskie władze tłumaczyły w ubiegłym roku zmniejszenie eksportu produktów ropopochodnych na rynek rosyjski tym, że warunki cenowe, jakie obowiązują przy dostawach białoruskiego paliwa do Rosji, są niekorzystne.

Z kolei władze rosyjskie, powołując się na wcześniej podpisane porozumienia z Białorusią, nalegały na to, żeby na rynek rosyjski dostarczono 1 mln ton benzyny samochodowej.

W związku z tym, że Rosji i Białorusi nie udało się w tej kwestii dojść do kompromisu, a także z powodu sporu gazowego, rząd Rosji podjął decyzję o gwałtownym zmniejszeniu dostaw ropy naftowej na Białoruś.

W 2016 roku Rosja, w myśl pierwotnych uzgodnień, winna była dostarczyć Białorusi 24 mln ton ropy naftowej.

W pierwszej połowie roku co kwartał Białoruś otrzymywała 5,5 mln ton ropy naftowej. Jednak od drugiego półrocza dostawy zostały ograniczone – najpierw do 3,5 mln ton w trzecim kwartale, a w czwartym kwartale – do 3 mln ton.

Pertraktacje między Moskwą a Mińskiem o warunkach uregulowania naftowo-gazowego sporu trwały praktycznie przez cały 2016 rok, jednak konkretnych wyników one nie przyniosły.

Należy zaznaczyć że ograniczenie dostaw rosyjskiej ropy naftowej na Białorusi już doprowadziło do znacznego obniżenia produkcji białoruskich rafinerii.

Tak na przykład Rafineria Mozyrska w 2016 roku przerobiła około 10 mln ton ropy naftowej, tj. o 20% mniej w porównaniu z poziomem z roku 2015.

Należy zaznaczyć, że w 2016 roku nastąpiła potężna zapaść jeszcze jednej ważnej gałęzi białoruskiego eksportu – mianowicie sprzedaż nawozów potasowych. Tak oto w 2016 roku eksport produktów potasowych zamknął się kwotą 2,2 mld dolarów, spadłszy o 23% w porównaniu z rokiem 2015.

/naviny.by/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!