Wiadomości

Bąkiewicz: Prezydencie ⁦⁦⁦Trzaskowski,⁩ szach mat. Drugi raz!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który wystąpił przeciwko Marszowi Niepodległości i nie chciał uznać go za wydarzenie cykliczne.

Wcześniej decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia „Marsz Niepodległości” uchylił Sąd Okręgowy w Warszawie. Dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego, to w dużej mierze zasługa Prokuratora Generalnego, który złożył do SN skargę nadzwyczajną po niekorzystnych rozstrzygnięciach Sądu Okręgowego i Apelacyjnego w Warszawie. Sąd uchylił nie tylko postanowienie Sądu Apelacyjnego, ale także odwołanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego od decyzji wojewody.

Administracyjna i sądowa batalia o cykliczną formułę Marszu Niepodległości trwałA od jesieni ubiegłego roku. Na kilku jej etapach angażowała się Prokuratura Okręgowa i Regionalna w Warszawie. Ostateczną skargę złożył Prokurator Generalny.

Podstawą skierowania do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 października 2021 r., oddalającego zażalenie Wojewody Mazowieckiego i Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” na orzeczenie sądu I instancji odmawiające uznania Marszu Niepodległości za zgromadzenie cykliczne, jest stwierdzenie, że sąd apelacyjny przyjął błędną wykładnię art. 16 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach.

“Sąd niesłusznie uznał, że organowi gminy – w przedmiotowej sprawie Prezydentowi m.st. Warszawy – przysługują uprawnienia do zaskarżenia decyzji wojewody o zgodzie na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Literalne brzmienie wskazanego przepisu ustawy Prawo o zgromadzeniach jednoznacznie mówi jedynie o prawie do wniesienia odwołania od decyzji zakazującej zgromadzenia” – informowała w listopadzie ubiegłego roku l Prokuratura Krajowa.

Zdaniem Prokuratora Generalnego przyjęcie nieprawidłowej wykładni przepisu przez sąd doprowadziło do ograniczenia wolności zgromadzeń gwarantowanej w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!