Wiadomości

Bąkiewicz: Apeluję, by Sąd Najwyższy podjął działania jak najszybciej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zaapelował do Sądu Najwyższego o jak najszybsze zajęcie się skargą nadzwyczajną na decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. Marszu Niepodległości, którą wniósł Zbigniew Ziobro.

Minister sprawiedliwości wniósł w piątek skargę nadzwyczajną na decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie ws. Marszu Niepodległości.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry, decyzja sądu była podyktowana przyjęciem nieprawidłowej wykładni przepisu, co ostatecznie naruszyło zasadę wolności zgromadzeń, zapisaną w art. 57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

“Sąd niesłusznie uznał, że organowi gminy – w przedmiotowej sprawie Prezydentowi m.st. Warszawy – przysługują uprawnienia do zaskarżenia decyzji wojewody o zgodzie na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Literalne brzmienie wskazanego przepisu ustawy Prawo o zgromadzeniach jednoznacznie mówi jedynie o prawie do wniesienia odwołania od decyzji zakazującej zgromadzenia” – przekazała portalowi wPolityce.pl Prokuratura Krajowa.

Dodatkowo, Prokurator Generalny wniósł o wstrzymanie decyzji warszawskiego Sądu Apelacyjnego do czasu rozpatrzenia skargi. W praktyce oznaczałoby to, że planowany na 11 listopada marsz mógłby się odbyć.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja poinformował, że w pełni popiera działalność ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a jego inicjatywę określił mianem “ostatniej szansy w ratowaniu dobrego imienia sądów”.

– Wcześniejsze wyroki były wyrokami skandalicznymi. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy zajmie się tą sprawą tak szybko jak będzie to możliwe i zapadnie decyzja, że Marsz Niepodległości jako wydarzenie cykliczne może maszerować – powiedział Bąkiewicz. – Apeluję do Sądu Najwyższego, żeby podjął działania związane ze skargą jak najszybciej, tak aby odbyło się to przed Marszem Niepodległości. To pozwoli na odbywanie się marszu zgodnie z trasą i czasem jak był planowany – dodał.

Robert Bąkiewicz raz jeszcze podkreślił, że Marsz Niepodległości 11 listopada się odbędzie, ale obecnie stowarzyszenie skupia się na poszukiwaniu legalnych rozwiązań tej trudnej sytuacji.

/dorzeczy.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!