Wiadomości

Austria przeciwko Polsce w sporze z KE

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Pytany, czy decyzja w kwestii Polski zapadnie podczas austriackiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie roku, Moser powiedział:

To pytanie teraz nie istnieje. Teraz krajem przewodniczącym jest Bułgaria. Austria przejmie stery w drugim półroczu. Można jedynie ogólnie powiedzieć, że wysiłki podejmowane w tej chwili przez Komisję Europejską naturalnie są popierane również przez Austrię.

Jednocześnie zdaniem Mosera w toczące się postępowanie nie należy się „wtrącać”. Decydującą kwestią jest to, aby wzmocniona została praworządność, gdyż jest to również ważny aspekt wzajemnego zaufania – wskazał. Wzmocnieniu praworządności posłuży też utworzony niedawno Urząd Prokuratury Europejskiej (EPPO) – powiedział Moser.

Powołanie Prokuratury Europejskiej uzgodniło w październiku 2017 roku 20 państw członkowskich UE. Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova poinformowała w Sofii, że chęć dołączenia do EPPO zadeklarowała też Holandia.

Urząd ma prowadzić sprawy przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii i oszustw związanych z VAT. Wśród krajów, które opowiedziały się za powołaniem Prokuratury Europejskiej, nie było Polski. Polskie władze nie kwestionowały samej idei powołania tego organu, lecz uprawnienia, jakie ma on otrzymać.

KE podjęła decyzję o uruchomieniu art. 7 traktatu UE wobec Polski 20 grudnia, dając jednocześnie Warszawie trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji ws. praworządności.

Art. 7 mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej, Rada UE może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraje większością czterech piątych, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje są mało prawdopodobne, bo wymagają jednomyślności, ale już uruchomienie art. 7 jest bezprecedensowym krokiem w historii UE.

/wpolityce.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!