Wiadomości Wiara

Apel o modlitwę w intencji Intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski!

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Trzeba bowiem azeby Królował”
aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26)
Prześlij tę informacje wszystkim znajomym, będzie to potęga modlitwy, szturm błagalny do Nieba, głos udręczonego ludu.

Apel o Modlitwę w Intencji Intronizacji
19 marca 2018 roku
łączymy się wszyscy w
MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ
w Intencji Intronizacji Pana Jezusa Chrystusa na Króla Polski, –
aby Władze Świeckie i Kościelne jednomyślnie poddały Polskę pod Jego Władzę i Jego Boskie Prawa, by uznały Jezusa Chrystusa Polski przez oficjalny i zewnętrzny Akt Intronizacji

Intronizacja jest ratunkiem dla naszego Narodu, gdyż Jezus Chrystus Król Polski – zakończy konflikty i nieporozumienia i nastąpi pokój.

19 marca – Uroczystość Świętego Józefa – to piękny moment, w którym łącząc nasze modlitwy przez wspólny Różaniec, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Maryi i Jej Przeczystego Oblubieńca i Opiekuna Kościoła Powszechnego, Świętego Józefa, zaniesiemy nasze błagania o Intronizacje Jezusa Chrystusa w Narodzie Polskim, aby Jezus Chrystus, Władca całego świata i wszechświata, nasz Stworzyciel, Przyjaciel, i Zbawiciel uznany został przez całą ludzkość Królem każdego narodu a wtedy zapanuje pokój w naszych sercach i wszystkich narodach.

Jezus Chrystus jest prawdziwie Królem, którego zapowiadali prorocy. W Uroczystość Świętego Józefa usłyszymy podczas czytań Mszalnych następujące proroctwo z Księgi Samuela:

Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: To mówi Pan: «Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu Ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki»”.

Złączmy się w braterskiej jedności w poniedziałek,
19 marca 2018 roku –
dzień Modlitwy Różańcowej w intencji Intronizacji.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!