Felietony

Antoni Ciszewski: jak UE przejmuje władzę nad Polską

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Antoni Ciszewski: jak UE przejmuje władzę nad Polską:

Dzień 20 grudnia 2023 roku stał się rzeczywistością unijno-poddańczą. Zmasowany atak na instytucje mediów publicznych, z wygaszeniem sygnałów nadawczych serwisów informacyjnych (TVP), na podstawie niekonstytucyjnych manewrów (przedwojennych?), zaaplikowanych przez nowo mianowanych ministrów, to dopiero początek skrajnej uległości wobec zwierzchnictwa unijnego.

Widać z tego, że  Vera Jurova (Czeszka) jako wiceprzewodnicząca KE ma nieskrywany sentyment do naszego kraju, bo w towarzystwie nowego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Bodnara wygląda na zupełnie już zadomowioną.

Natomiast samozadowolenie szefa resortu sprawiedliwości, znacznie mocniej cieszącego się, najwyraźniej z przekazu medialnego w tym dniu (?), nie napawa optymizmem. Tak, niestety, wcześniej niż później mogą wkrótce wyglądać jednocześnie dwa oblicza, oznajmujące definitywny upadek Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie ma najmniejszego sensu po raz kolejny wyjaśniać polskiemu społeczeństwo szczegółów związanych z przygotowywanymi zmianami w umowach traktatowych, stanowiących podstawę prawną funkcjonowania UE, bo zmiany te już przybrały formę unijnego dyktatu ze strony wąskiego grona niby decydentów, zasiadających na szczytach PE, KE, RE – a tak naprawdę będących jedynie podwykonawcami głównych architektów nowego porządku świata – neomarksistów (lucyferian) pogardzających życiem ludzkim (?).

Aktualny dryf legislacyjny w UE ma na celu doszczętne skonfiskowanie prawa materialnego, wynikającego ze stanu niepodległości poszczególnych państw członkowskich, poprzez m.in. zamierzone zniesienie prawa weta będącego do tej pory swego rodzaju parasolem ochronnym przeciwko wszelkim nienormatywnym regulacjom, mogącym szkodzić przede wszystkim krajom takim jak Polska.

Jeszcze raz należy podkreślić, że „Nieprzyjacielem narodu nie są obce armie stojące przy granicy kraju; lecz prawdziwym nieprzyjacielem jest zanik religijności, który prowadzi do nieposłuszeństwa w społeczeństwie, a w końcu do anarchii. A prawdziwy wróg to ten, kto zaczyna swoje panowanie w sercach małych dzieci.” Deprawując je.

Aktualna sytuacja w Polsce znamionuje bardzo szybki proces świadomej rezygnacji z jako takiego porządku publicznego; przede wszystkim ten nagły skręt lewacki celowo suflowany jest przez lewicowe i liberalne środowiska polityczne, najśmielej opowiadające się za wyobcowaniem m.in. z polskiej Tradycji, czyli z polskości w ogóle – na rzecz czegoś bliżej nieokreślonego – neopogańskiego?

To co dzieje się obecnie w polskim parlamencie, ukazuje właśnie ten stan zupełnej dezorientacji oraz brak jakiejkolwiek wrażliwości na sprawy polskie. Każda niemalże uwaga posła prawicowego, usiłującego zwrócić uwagę na patologiczny zamiar procedowania uchwał poselskich, traktowana jest przez lewicowo-liberalny obóz decyzyjny w Sejmie w kategoriach mało istotnych lub całkowicie nieważnych (?).

W szerszym kontekście wypada też spojrzeć na młodzież szkolną, która lawinowo już od dłuższego czasu –na zasadzie marszu ideologicznego przez instytucje- odchodzi od praktyk religijnych, zupełnie zapominając w czym tak naprawdę wyraża się polska tożsamość jako Narodu katolickiego (966 – Chrzest Polski), od wieków duchowo zakorzeniona w kulcie Matki Bożej, Królowej Polski (1656 – Śluby lwowskie).

Sekularyzacja (zeświecczenie) jako świecka metodologia, wychodząca naprzeciw dorobkowi naukowemu i instytucjonalnemu także, jeśli chodzi o ochronę praw człowieka, nigdy nie spełni się obyczajowo – nie zagwarantuje nikomu dobrobytu, poczucia bezpieczeństwa czy to w rodzinie, a już na pewno nie w społeczeństwie tak na opak ucywilizowanym – na modłę synkretyczną – z wszelkimi objawami demonizmu wcielonego (?).

Polsko, wracaj do korzeni, do Boga w Trójcy Świętej Jedynego; skryj się pod płaszczem Królowej Polski, Dziewicy Niepokalanej, Matki Boga i ludzi.

Natychmiast zawróć z drogi unijnego neopogaństwa – to droga zatracenia.

Polecamy również: Jest akt oskarżenia dla Ukraińca, który zabił Polkę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!