Wiadomości

Andżelika Borys została prezesem ZPB

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Stosunkiem głosów 99 – «za», 85 – «przeciw», przy pięciu głosach nieważnych, Andżelika Borys została dzisiaj wybrana na prezesa Związku Polaków na Białorusi, pokonując starającego się o reelekcję dotychczasowego prezesa – Mieczysława Jaśkiewicza.

 

Tak w tajnym głosowaniu zdecydowali delegaci, odbywającego się dzisiaj w Grodnie IX Zjazdu ZPB. Zgodnie z opinią, najczęściej słyszaną od delegatów Zjazdu, o ich wyborze w największym stopniu zadecydowały wygłoszone na forum programy kandydatów na prezesa ZPB.

 

Jak świadczą wyniki głosowania, program bardziej przekonujący, bardziej atrakcyjny, otwierający przed organizacją większe perspektywy, potrafiła zaproponować delegatom Andżelika Borys. Głosując na nią delegaci opowiedzieli się między innymi za wzmocnieniem autorytetu organizacji, który będzie potrzebny w świetle ewentualnych prób zalegalizowania ZPB przez władze białoruskie na fali obserwowanego ostatnio polepszenia stosunków polsko-białoruskich. A rola Zarządu Głównego ZPB ma się przy tym sprowadzać do koordynacji działań poszczególnych oddziałów i inicjatyw związkowych w skali całego kraju oraz do wspierania najbardziej wartościowych inicjatyw poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków na ich realizację.

 

zjazd_glosowanie-480x320

 

Andżelika Borys mówiła też o konieczności solidarnej walki Polaków na Białorusi o każdego z rodaków, którzy z racji swojej działalności społecznej są poddawani presji ze strony władz. Ostatni przypadek takiej presji dotyczy, jak się okazuje kapelana Związku Polaków, księdza Aleksandra Szemeta, który za sprawą interwencji białoruskiego pełnomocnika ds. Religii i narodowości Leanida Hulaki otrzymał zakaz przybycia na IX Zjazd ZPB i nakaz zrzeczenia się kapelaństwa w Związku Polaków. Andżelika Borys oznajmiła, że po jej wyborze na prezesa zainicjuje ona szereg przedsięwzięć w obronie księdza, który był z działaczami ZPB w najtrudniejszych dla organizacji okresach.

 

zjazd_zpb_glosowanie_prezesa1-480x324

 

Po wyborze na prezesa ZPB Andżelice Borys złożyli gratulacje obecni na Zjeździe goście: Ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia Eugeniusz Gosiewski.

 

zjazd_zpb_kmiecik-480x320

 

Zjazd, oprócz prezesa ZPB wybrał też nową 35-osobową Radę Naczelną, której przewodniczącą została Anżelika Orechwo, a także Komisję Kontrolno-Rewizyjną.

 

W Zjeździe wzięło udział 189 delegatów na 200 uprawnionych, czyli — 94,5 procent od wszystkich działaczy, oddelegowanych na Zjazd przez struktury ZPB ze wszystkich obwodów Białorusi. Liczba akredytowanych na IX Zjazd dziennikarzy wyniosła 14 osób. Byli to reprezentanci polskich i niezależnych białoruskich mediów.

 

/znadniemna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!