Wiadomości

Andrzej Waltz zwróci pieniądze za kamienicę

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz wystosował pismo do komisji weryfikacyjnej, w którym prosi o wskazanie numeru konta bankowego, na który ma przelać pieniądze uzyskane w związku z reprywatyzacją kamienicy przy Noakowskiego 16. Jednocześnie odwołał się od decyzji komisji weryfikacyjnej.

22 grudnia komisja weryfikacyjna uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. Chodzi o nieruchomość, do której część praw nabył w 2003 r. m.in. mąż prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzej. Mąż szefowej ratusza miałby zwrócić ok. miliona złotych. 

Andrzej Waltz wystosował pismo do komisji weryfikacyjnej i prosi w nim o wskazanie numeru konta bankowego, na który ma przelać pieniądze uzyskane w związku z reprywatyzacją kamienicy przy Noakowskiego 16. W piśmie skierowanym na biuro podawcze Ministerstwa Sprawiedliwości Andrzej Waltz podkreślił, że działając w imieniu własnym, oświadcza, że zamierza wykorzystać środki zaskarżenia, odwołując się w całości od decyzji komisji weryfikacyjnej.

„Jednak w celu uniknięcia bezpodstawnego przymusu (postępowania egzekucyjnego) zamierzam spełnić przedmiotowe świadczenie orzeczone nieprawomocnymi decyzjami z uwagi na opatrzenie ich rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 4111 pkt 1k.c.). Proszę o wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być wykonany przelew środków” – napisał.
Informację potwierdził szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

/IAR/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!