Wiadomości

Akt oskarżenia wobec członków zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach pod koniec grudnia ubiegłego roku skierowała do Sądu Okręgowego w Suwałkach akt oskarżenia wobec 20 członków zorganizowanej międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem ludzi. Na jej czele stał obywatel Rosji.

W toku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach ustalono, że od października 2014 r. do lutego 2016 r. zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Polski, Rosji, Litwy oraz Łotwy. W jej skład wchodzili obywatele Polski, Rosji narodowości czeczeńskiej, Ukrainy i obywatel Łotwy.

Członkom grupy przedstawiono zarzuty obejmujące 60 zdarzeń migracyjnych, w których przewieziono co najmniej 240 nielegalnych migrantów – obywateli Wietnamu oraz obywateli Rosji. Cudzoziemcy przewożeni byli przez Rosję, Białoruś, Łotwę, Litwę do Polski, a następnie z terytorium Polski do Niemiec i Francji.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz organizowania przekraczania granicy Polski wbrew przepisom.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej sąd może orzec karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za kierowanie grupą – karę pozbawienia wolności od roku do lat 10. Natomiast przestępstwo organizowania innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

/strazgraniczna.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!