Wiadomości

Akt oskarżenia w wątku prania brudnych pieniędzy afery SKOK Wołomin

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim skierowała 23 grudnia 2019 r. do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim akt oskarżenia przeciwko Piotrowi P. w wątku prania brudnych pieniędzy tzw. afery SKOK Wołomin. Niniejszy akt oskarżenia, liczący 700 stron, to wynik współpracy Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim z Warszawską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Piotr P. (były oficer WSI, w okresie PRL służył w kontrwywiadzie wojskowym) kierował grupą przestępczą, której był założycielem, a która w latach 2007 – 2014, zajmowała się uzyskiwaniem wielomilionowych pożyczek pieniężnych ze SKOK w Wołominie. W szczególności ustalono, iż Piotr P. działając wspólnie i w porozumieniu z innymi, ustalonymi i nieustalonymi, osobami doprowadził do zawarcia co najmniej 911 umów pożyczkowych/kredytowych. W tym zakresie Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim prowadzi odrębne postępowanie.

W zakresie objętym niniejszym aktem oskarżenia ustalono, iż Piotr P. podejmował rożnego rodzaju działania mające ukryć przestępne pochodzenie pieniędzy w kwocie ponad 350 milionów złotych. Polegały one na tym, iż na rachunek swój i innych członków SKOK Wołomin, do których posiadał pełnomocnictwa, przyjmował lub polecał przyjmować róże kwoty pieniężne, wpłacane zarówno w gotówce, jak i przelewem. Kwoty te pochodziły z korzyści związanych z wyłudzeniami pożyczek i kredytów ze SKOK w Wołominie. Pieniądze te były transferowane dalej. Dla nadania tym działaniom pozorów legalności zawierano fikcyjne umowy pożyczek, umowy przejęcia wierzytelności, umowy inwestycyjne, związane z działalnością podmiotów gospodarczych itp. Żadne z tych aktywności nie miały odzwierciedlenia w zdarzeniach gospodarczych. Celem tych zachowań było ukrycie i dalsze przeniesienie własności środków pieniężnych z jednoczesnym ich lokowaniem w zakup mienia ruchomego i nieruchomości na terenie Polski i za granicą

Piotrowi P. zarzucono popełnienie 227 czynów kwalifikowanych z art. 299 par. 1, 5, i 6 k.k. w związku z art. 12 kk i 65 § 1 k.k. Grozi mu za nie kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Oskarżony jest tymczasowo aresztowany.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!