Wiadomości

Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym wyłudzenia środków unijnych. 52 oskarżonych

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 oskarżonym w prowadzonym przez Delegaturę CBA w Gdańsku śledztwie dotyczącym wyłudzenia środków unijnych. Postępowanie dotyczyło uzyskania w latach 2013-2015 przez dwie firmy meblarskie dofinasowań w łącznej kwocie ponad 30 milionów złotych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Warunkiem udziału w programie było posiadanie przez wnioskodawcę statusu MŚP (mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa).

Zebrany w śledztwie materiał dowodowy wskazuje, iż wielomilionowe dofinansowania uzyskały spółki, które posługiwały się nierzetelnymi dokumentami. Mechanizm przestępczy realizowany w ramach dwóch zorganizowanych grup przestępczych polegał na upozorowaniu postępowań ofertowych, zawyżeniu wartości maszyn i urządzeń nabywanych z wykorzystaniem dofinansowań unijnych, posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami VAT, a następnie praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw z wykorzystaniem dostawców i producentów maszyn i urządzeń.

Faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji, podawały kwoty niezgodne z rzeczywistą wartością i doprowadziły do uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT w łącznej kwocie około 8 milionów złotych na szkodę Skarbu Państwa. W wyniku działań podejrzanych doszło do rozliczenia korzyści pochodzącej z przestępstwa w łącznej kwocie ponad 6,5 miliona złotych. W śledztwie zabezpieczono maszyny i urządzenia zakupione w ramach obu dotacji oraz majątek podejrzanych o łącznej wartości około 20 milionów złotych.

Z uwagi na ujawnione nieprawidłowości, PARP wezwał beneficjentów do zwrotu całości wypłaconych dofinansowań. Jeden z beneficjentów zwrócił całość przyznanych środków w kwocie 13 396 131,44 zł (+ ustawowe odsetki) z zastrzeżeniem, że oczekuje na zakończenie postepowania administracyjnego, które wykaże czy zwrot dofinansowania jest zasadny.

Śledztwo prowadzone było w kilkunastu wątkach, co do części z nich materiały zostały wyłączone do odrębnych postępowań i już wcześniej zakończone aktami oskarżenia.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!