Wiadomości

Akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Niemiec, który zaprzeczał zbrodniom załogi niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Niemiec o popełnienie przestępstwa polegającego na publicznym i wbrew faktom zaprzeczeniu zbrodniom nazistowskim popełnionym przez członków załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie w dniu 30 marca 2022 roku skierowała do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Niemiec Gottliebowi G. o popełnienie przestępstwa polegającego na publicznym i wbrew faktom zaprzeczeniu zbrodniom nazistowskim popełnionym przez członków załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, tj. o czyn z art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Z ustaleń poczynionych przez prokuratora w prowadzonym śledztwie wynikało, że Gottlieb G. uczestnicząc w dniu 23 lipca 2019 roku w zwiedzaniu Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w grupie 30 osób posługujących się językiem niemieckim, w toku wielokrotnych wypowiedzi odnoszących się do informacji przedstawianych przez edukatora-przewodnika grupy, dotyczących zbrodni popełnionych przez członków załogi KL Auschwitz-Birkenau na więźniach osadzonych w w/w obozie, podważał wiarygodność systemowego charakteru zbrodni nazistowskich polegających na eksterminacji osób narodowości żydowskiej, w tym ustaleń poczynionych przez władze III Rzeszy Niemieckiej w toku tzw. Konferencji w Wannsee w dniu 20 stycznia 1942 roku w zakresie „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, kwestionował ponadto liczbę osób pozbawionych życia w KL Auschwitz-Birkenau oraz istnienie i zbrodnicze wykorzystanie komór gazowych i krematoriów w tym obozie koncentracyjnym.

W toku zwiedzania byłego obozu w Brzezince, mając na uwadze natarczywe wypowiedzi Gottlieba G., ponadto dezaprobatę i oburzenie wobec takiego zachowania okazane przez innych uczestników zwiedzania, przewodnik zwrócił się o interwencję do funkcjonariuszy Straży Muzealnej. Wobec takiego rozwoju sytuacji Gottlieb B., przed przybyciem strażników muzealnych, przerwał zwiedzanie, niezwłocznie opuścił muzeum i tego też dnia wyjechał Polski.

W wyniku podjętych w tym zakresie czynności przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, polegających na przesłuchaniach pracowników Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ustaleniu danych i przesłuchaniu członków opisanej grupy zwiedzających, przeprowadzeniu czynności procesowych w drodze międzynarodowej pomocy prawnej, a także analizie dokumentacji udostępnionej przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau bezspornie ustalono, iż opisane działania zostały podjęte przez obywatela Republiki Federalnej Niemiec – emerytowanego nauczyciela historii i politologii – Gottlieba G., zamieszkałego w m. Traunstein w Bawarii.

Gottlieb G. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i wyjaśnił, że zagadnienia związane z historią II wojny światowej są przedmiotem jego stałego zainteresowania, bowiem jest emerytowanym nauczycielem historii najnowszej i politologii, zaś pytania, które skierował do przewodnika podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz-Birkenau, dotyczyły źródeł wiedzy o funkcjonowaniu niemieckiego obozu koncentracyjnego i – w jego ocenie – nie stanowiły negowania zbrodni popełnionych przez załogę obozu, a jedynie były wyrazem zainteresowania ową tematyką.

Wyjaśnił ponadto, iż w pracy zawodowej wielokrotnie wraz z młodzieżą szkolną zwiedzał tereny byłych obozów koncentracyjnych w Niemczech i każdorazowo zadawał przewodnikom pytania o analogicznej treści, które nigdy nie wywołały wzburzenia oraz negatywnych reakcji, takich jak działania podjęte przez przewodnika w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Uznano, iż wyjaśnienia podejrzanego zmierzają wyłącznie do pomniejszenia znaczenia i charakteru jego zachowań, które on sam, wbrew stanowczym ustaleniom śledztwa, opisuje jako neutralne i wynikające z jego zainteresowań historią najnowszą.

Czyn zarzucony Gottliebowi G. jest zagrożony karą grzywny lub karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś wyrok jest podawany do publicznej wiadomości.

prok. Waldemar Szwiec
Naczelnik OKŚZpNP w Krakowie

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!