Wiadomości

Akt oskarżenia przeciwko byłemu funkcjonariuszowi ZOMO. Chciał współpracować z białoruskim wywiadem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M., oskarżonemu o zgłoszenie gotowości działania na rzecz białoruskiego wywiadu KDB przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej oraz usiłowanie przekazania tym służbom wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę RP.

4 maja 2022 r. Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi M., oskarżonemu o czyn z art. 130 § 2 i 3 k.k. i inne. Oskarżony został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW 10 października 2021 r. Grzegorz M. przez wiele lat był powiązany z różnymi strukturami mundurowymi – m.in. pełnił służbę w ZOMO i Milicji Obywatelskiej. Zakończył służbę w 2001 r. jako emerytowany funkcjonariusz Straży Granicznej.

Przedmiotowy akt oskarżenia jest wynikiem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Wydział II Departamentu Postępowań Karnych ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Przeprowadzone w sprawie czynności procesowe dostarczyły obszerny materiał dowodowy. Wyżej wymienione postępowanie zostało wszczęte na podstawie materiałów ABW.

W śledztwie zebrano również dowody na popełnienie przez Grzegorza M. innego czynu zabronionego, tj. posiadania bez wymaganego zezwolenia amunicji.

Wobec oskarżonego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Mężczyzna aktualnie przebywa w areszcie śledczym.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!