Wiadomości

Agencja pracy zatrudniła nielegalnie 155 cudzoziemców

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

18 grudnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gdańsku zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z agencji pracy. Cudzoziemcy – jako pracownicy nisko wykwalifikowani – byli kierowani głównie do dużych zakładów przetwórstwa mięsnego. Aż 155 z nich wykonywało w Polsce pracę niezgodnie z przepisami.

Funkcjonariusze przeanalizowali dokumentację, związaną z powierzeniem pracy 163 obcokrajowcom – w większości obywatelom Ukrainy i Mołdawii. 155 z nich było zatrudnionych nielegalnie. Głównym naruszeniem była praca bez odpowiedniego zezwolenia i zawartej umowy. Dodatkowo przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu, bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców – w 148 przypadkach urzędu pracy i w 22 wojewody.

W 4 przypadkach pracodawca przekazał nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte po odniesieniu się przedsiębiorcy do protokołu z kontroli.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!