Wiadomości

Agenci ABW zatrzymali członków turecko-polskiej grupy przestępczej, kierował nią Turek z niemieckim paszportem

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Właściciel zakładów w wielkopolskich Zdunach i Kobiernie zajmujących się produkcją kebabu oraz gyrosa został aresztowany. Usłyszał zarzuty kierowania grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy.

Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu 12 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej. Prokurator przedstawił im zarzuty i zastosował środki zapobiegawcze. Kierujący grupą został na wniosek prokuratora tymczasowo aresztowany.

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił jednemu z zatrzymanych zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą kwalifikowany z art. 258 par. 1 i 3 kk prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 par. 1 kk, prania brudnych pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk oraz przestępstw skarbowych.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu Sąd zastosował wobec kierującego grupą środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500 tysięcy złotych, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi i świadkami. Wobec 4 pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości po 50 tysięcy złotych, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi i świadkami z wyłączeniem osób najbliższych z rodziny podejrzanego oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem lub wydaniem paszportu

W toku postępowania prokurator ustalił, że grupa przestępcza od co najmniej 2012 roku funkcjonowała na terenie województwa wielkopolskiego. Kierował nią obywatel Niemiec pochodzenia tureckiego. Pozostali podejrzani to obywatele Turcji i Polski. W toku śledztwa prokurator ustalił, że członkowie grupy czerpali korzyści majątkowe z popełnianych przestępstw skarbowych dokonywanych w wyniku pozaewidencyjnego obrotu mięsem. Poprzez kontrolowaną przez siebie sieć firm, towar był dostarczany na teren Unii Europejskiej, jak i poza jej granice, przy czym jego faktyczna ilość była zaniżana.

W trakcie czynności procesowych przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych oraz spółek, które uczestniczyły w nielegalnym procederze. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ok. 14,5 miliona złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!