Wiadomości

ABW zatrzymała biegłego sądowego, który za łapówki umożliwiał przestępcom wyjście na wolność

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„11 lipca 2018 r. funkcjonariusze ABW zatrzymali Wiesława C, byłego biegłego z Sądu Okręgowego w Warszawie. Podejrzany jest o przyjmowanie łapówek w zamian za wydanie pozytywnych opinii lekarskich o stanie zdrowia swoich badanych. Wiesław C. pomagał w ten sposób unikać odpowiedzialności karnej osobom podejrzanym o popełnienie przestępstw” – informuje w komunikacie Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

Zatrzymany lekarz Wiesław C. podejrzany jest o przyjmowanie łapówek w zamian za wydanie pozytywnych opinii lekarskich o stanie zdrowia swoich badanych. Wiesław C. pomagał w ten sposób unikać odpowiedzialności karnej osobom podejrzanym o popełnienie przestępstw.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wiesławowi C. przedstawiono 4 zarzuty. Dwa dotyczą poświadczenia nieprawdy w wystawionych przez niego, jako lekarza sądowego, zaświadczeniach stwierdzających niezdolność dwóch osób do udziału w rozprawach sądowych. Dwa kolejne dotyczą wystawienia opinii specjalistycznej, w której podejrzany poświadczył nieprawdę co do stanu zdrowia osoby prawomocnie skazanej wyrokiem, czym udzielił tej osobie – starającej się o odroczenie wykonania kary – pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej i utrudnił postępowanie wykonawcze wobec niej prowadzone (przestępstwo poświadczenia nieprawdy i poplecznictwa – z art. 271 § 3 kk i art. 239 § 1 kk). Na wniosek prokuratury Sąd zdecydował o aresztowaniu Wiesława C. na okres trzech miesięcy.

W toku śledztwa zatrzymano również osobę, której Wiesław C. pomógł uniknąć odpowiedzialności karnej. Kobiecie prokurator przedstawił zarzut podżegania do poświadczenia nieprawdy poprzez nakłonienie Wiesława C. do wystawienia nieprawdziwego zaświadczenia o jej stanie zdrowia. W/w kobieta na wniosek prokuratora również została aresztowana na okres 3 miesięcy.

Wiesław C. został zatrzymany przez ABW po raz pierwszy 21 lutego 2018 r. Zatrzymanie związane było ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń nieruchomości od osób starszych, chorych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Lekarzowi zostały wtedy postawione zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej, poświadczenia nieprawdy oraz poplecznictwa. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i Wiesław C. trafił do aresztu. Jednakże już w kwietniu ten środek zapobiegawczy został uchylony. Sąd zastosował poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł i lekarz wyszedł na wolność. Obecne zatrzymanie Wiesława C. jest związane z nowymi dowodami zgromadzonymi przez śledczych.

Sprawa pozostaje rozwojowa. Prokuratura analizuje inne sprawy prowadzone w prokuraturach okręgu warszawskiego, dotyczące podejrzenia popełniania przestępstw poświadczenia nieprawdy w zaświadczeniach lekarskich wydawanych przez podejrzanego Wiesława C.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!