Wiadomości

Absolwenci wojskowych klas mundurowych rozpoczęli służbę przygotowawczą w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Działanie żołnierza na polu walki, budowa, przeznaczenie i posługiwanie się bronią strzelecką, pierwsza pomoc i ewakuacja medyczna, musztra wojskowa czy SERE – to wybrane elementy programu szkolenia podstawowego absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, którzy 29 lipca br. rozpoczęli pełnienie służby przygotowawczej w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej w skróconej formie.

Szkolenie absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych, którzy otrzymali powołanie, w ramach tzw. skróconej służby przygotowawczej, potrwa do 28 sierpnia i zakończone zostanie egzaminem sprawdzającym.

Uprawnienie to dotyczy absolwentów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych uczestniczących w koordynowanym przez Biuro do Spraw Proobronnych programie Ministerstwa Obrony Narodowej pt. „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”.

1. Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej jest jedną z pięciu jednostek w całej Polsce, która realizuje szkolenie dla ww. absolwentów.

Podczas kilkutygodniowego pobytu na terenie brygady absolwenci przejdą szkolenie podstawowe i złożą przysięgę wojskową. Będą to w zdecydowanej większości zajęcia praktyczne. Szkolenie to dla elewów jest kontynuacją nauczania „Edukacji wojskowej”, którą odbyli przez 3 semestry ostatnich dwóch lat nauki w szkołach. Łącznie absolwenci odbyli i zaliczyli z wynikiem pozytywnym 185 godzin lekcyjnych. Podczas szkolenia podstawowego będą doskonalić regulaminy i musztrę, poznają przepisy wojskowe, zostaną też przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki. Elewów czeka także szkolenie strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, ale też zajęcia dotyczące obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności. W programie obowiązkowe są również zajęcia i egzaminy z wychowania fizycznego.

W ostatnim okresie szkolenia elewi zdobędą kwalifikacje specjalistyczne. Zmierzą się z wymagającym egzaminem – ich przepustką do zdobycia kwalifikacji specjalistycznych w specjalności wartowniczej.

– Służba przygotowawcza realizowana w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej jest szkoleniem ochotników, absolwentów certyfikowanych wojskowych klas mundurowych. Ze względu na pilotażowy charakter szkolenia oraz kilkutygodniowy czas trwania zadanie to jest ogromnym wyzwaniem dla kadry kompanii szkolnej – powiedział ppor. Mateusz Adamus, dowódca kompanii szkolnej batalionu logistycznego 1.WBPanc. – Naszym celem jest przygotowanie elewów do sprawnego działania na współczesnym polu walki poprzez zapewnienie im szkolenia na najwyższym możliwym poziomie merytorycznym i metodycznym oraz przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych sił i środków – podkreślił.

Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej, w trakcie której odbędzie się przysięga wojskowa, absolwenci klas wojskowych staną się żołnierzami rezerwy i już we wrześniu będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

/1bpanc.wp.mil.pl/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!