Wiadomości

Abp Jędraszewski: Przyszło nam żyć w kulturze, która chce pozostać kultura postchrześcijańską

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Chcemy trwać przy Chrystusie, który jest zmartwychwstaniem i życiem, wierząc głęboko, że każdy człowiek nosi w sobie szczególne podobieństwo do Boga, szczególny Boży obraz – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w czasie liturgii stacyjnej w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie.

W homilii arcybiskup powiedział, że w Ewangeliach synoptycznych bardzo ważne miejsce zajmuje wyznanie św. Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. W Ewangelii św. Jana pojawia się inne wyznanie wiary św. Piotra, gdy Chrystus nauczał w Kafarnaum. Wobec prawdy o Eucharystii wielu odwróciło się od Zbawiciela. Wtedy Piotr powiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

W liturgii słowa została przedstawiona scena wskrzeszenia Łazarza. Wtedy św. Marta wyznała: „Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Apostołowie i ludzie, którzy spotkali Jezusa, uwierzyli w Niego i patrząc na Jego moc, wierzyli że jest Mesjaszem. Prawda o Chrystusie ratującym i dającym życie objawia się także w losach tych, którzy w Niego uwierzyli i są przejęci wartością ludzkiego życia.

Metropolita zauważył: – Przyszło nam żyć w kulturze, która chce pozostać kultura postchrześcijańską. Chce wprowadzić swoje prawa, swoją wizję człowieka, odrzucając Chrystusa i Jego naukę. W imię tych praw usiłuje się wprowadzić prawo kobiety do zabijania swego nienarodzonego dziecka i uznaje się to za przejaw postępu oraz humanizmu. My, wciąż wpatrzeni w Chrystusa, który jest zmartwychwstaniem i życiem, wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec tych nieludzkich praw – powiedział. Podkreślił, że w uroczystość Zwiastowania Pańskiego wierni chcę wyrazić sprzeciw wobec nieludzkiego prawa oraz aprobatę ludzkiego życia. Wyrazem tego jest duchowa adopcja dziecka poczętego, która trwa 9 miesięcy.

– Chcemy trwać przy Chrystusie, który jest zmartwychwstaniem i życiem, wierząc głęboko, że każdy człowiek nosi w sobie szczególne podobieństwo do Boga, szczególny Boży obraz – podkreślił. Na zakończenie stwierdził, że wierni decydują się na duchową adopcję, by kolejne pokolenia mogły walczyć o godność każdej istoty ludzkiej, w imię Jezusa Chrystusa.

Po Mszy św. chętne osoby złożyły deklarację oraz przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka poczętego.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!