Wiadomości

Abp Jędraszewski: Dokonał się drugi zamach na Jana Pawła II

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

– Nas także dziś w sytuacji w jakiej się znaleźliśmy wyzwoli tylko prawda o nim: proroku, którego dał nam Chrystus, by rozświetlał mroki naszych czasów – mówił o św. Janie Pawle II abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski przewodniczył Mszy św. sprawowanej w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie z okazji święta Akademii Ignatianum.

W homilii abp Jędraszewski powiedział, że św. Jan Paweł II został dotknięty drugą zdradą. „Dokonał się drugi zamach na jego życie, tym razem inspirowany środowiskami, które nie mogą zgodzić się na głoszoną przez niego z jednoznacznością i mocą, wizją małżeństwa i rodziny, szacunkiem do ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci i głoszoną wszędzie godność osoby ludzkiej, stworzonej na Boży obraz i podobieństwo” – powiedział duchowny.

– To zdrada, ale także niesprawiedliwość i niewdzięczność, niestety również ze strony naszych rodaków – podkreślił. Zapytał ile w Polakach jest wierności wobec św. Jana Pawła II i wdzięczności za to, czego dokonał dla Polski i dla świata. Stwierdził, że te pytania musza także wybrzmieć pośród wspólnoty akademickiej.

Abp Jędraszewski przywołał preambułę encykliki św. Jana Pawła II „Fides et ratio”, w której Ojciec Święty pisał, że wiara i rozum są dwoma skrzydłami, na których człowiek wznosi się do poznania prawdy. W „Pieśni o Bogu ukrytym” przyszły papież wskazywał zaś na niezwykłe napięcie między wiarą i rozumem.

Metropolita krakowski przypomniał, że podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r. Jan Paweł II jednoznacznie mówił, że człowiek nie może zrozumieć siebie bez Jezusa. – Wznosił się do Boga na skrzydłach wiary i rozumu, by móc Boga coraz bardziej poznawać i kontemplować i w świetle wzrastającej w nim miłości do Boga, patrzeć na człowieka oczyma Boga – mówił abp Jędraszewski. – Stąd jego miłość do chorych i cierpiących, do dzieci i młodzieży, która garnęła się do niego, mimo że stawał się coraz bardziej cierpiący i niedołężny – stwierdził hierarcha.

– Młodzi wiedzieli, że on ich naprawdę kocha i dlatego od nich wymaga, mimo że świat obiecuje im wolność, w której wszystko można – powiedział metropolita krakowski. – Niestrudzenie walczył o godność miłości małżeńskiej i rodzinnej, o prawdziwą miłość, gdzie bezinteresowność i ofiara z siebie stają się podstawowymi cechami – dodał. Papież uczył także patriotyzmu i miłości do ojczyzny, czego wyraz dał w poemacie „Myśląc ojczyzna”.

Po Mszy św. o. Tomasz Homa SJ podziękował abp. Markowi Jędraszewskiemu za przewodniczenie Eucharystii. – W sposób szczególny dziękuję za świadectwo, jakie złożyłeś wobec nas wszystkich i za moc, z jaką to czynisz – powiedział. Stwierdził, że skłania to zebranych do trwania w służbie wierności, rozświetlanej prawdą.

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!