Wiadomości

88,5% kobiet, które uzyskały azyl w Niemczech, nie podejmuje pracy zawodowej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Tylko niewielki odsetek kobiet, które uzyskały azyl w Niemczech, podejmuje pracę zarobkową, co dodatkowo nie sprzyja procesowi integracji – wskazują ostatnie badania Instytutu Gospodarki Światowej (IfW).

Rynek pracy jest uważany za kluczowy w procesie integracji, tymczasem większość uchodźców pozostaje bez pracy. Ale o ile prawie połowa mężczyzn-uchodźców pracuje, to w odniesieniu do kobiet odsetek ten jest zdecydowanie niższy i wynosi 11,5%.

Kobiety te, o ile w swoich krajach wykonywały pracę zarobkową, to były to takie jak prace, które można wykonywać równolegle z opieką nad własnymi dziećmi. Takie doświadczenie zawodowe jest jednak mało przydatne na niemieckim rynku pracy.

Kobiety są również słabo wykwalifikowane, co zmniejsza ich szanse na znalezienie pracy. Ponadto muzułmańscy uchodźcy, jako grupa społeczna, utrzymują tradycyjny podział ról i w związku z tym kobiety nie są „zorientowane na pracę”.

Socjolog Ruud Koopmans wykazał już w swoim badaniu „Przyswajanie lub wielokulturowość”, że tradycyjne wzorce i stosunkowo niski udział kobiet muzułmańskich w rynku pracy znacznie utrudniają przystosowanie rodzin muzułmańskich do funkcjonowania w społeczeństwach zachodnich.

/Voice of Europe/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!