Wiadomości

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej i śląski oddział Straży Granicznej będą ze sobą współpracowały

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej i śląski oddział Straży Granicznej będą współpracowały m.in. w sytuacjach kryzysowych. Planowane są też wspólne szkolenia obu formacji – zakłada podpisane we wtorek porozumienie.

Dokument, podpisany w Koszęcinie przez dowódcę śląskiej brygady WOT płk. Tomasza Białasa i śląskiego komendanta Straży Granicznej płk. Adama Jopka, przewiduje m.in. współpracę kadry instruktorskiej i specjalistów, wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej, przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych dla obu służb.

„Dzięki tej współpracy chcielibyśmy poszerzyć wiedzę naszych żołnierzy o te zagadnienia, o których wiemy, że Straż Graniczna jest w nich rewelacyjna” – powiedział po podpisaniu porozumienia płk Tomasz Białas, jako przykład podając organizację tzw. TCP (ang. tactical checkpoint), czyli punktów kontrolnych, w czym specjalizuje się m.in. Straż Graniczna.

Dowódca podkreślił, że „terytorialsi” świetnie znają teren, na którym służą i mieszkają, i mogą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami ze Strażą Graniczną.

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest ogólnopolska umowa, zawarta we wrześniu 2018 r. przez komendanta głównego Straży Granicznej i dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. Porozumienie to zakłada współdziałanie formacji – wymianę informacji i doświadczeń, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego i wzajemne świadczenie usług logistycznych. Służby mają współpracować na ćwiczeniach i w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Powstały z początkiem 2017 r. Obecnie w WOT pełni służbę około 20 tys. żołnierzy, w tym około 16,5 tys. pełniących terytorialną służbę wojskową.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie ma być realizowane m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT powinien być wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią ma stanowić siłę główną.

13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej powstała w styczniu 2018 r. Jej patronem jest ppłk Tadeusz Puszczyński ps. Konrad Wawelberg, który był m.in. uczestnikiem III powstania śląskiego; jego grupa specjalizowała się w działaniach nieregularnych, wspomagających oddziały wojskowe.

W woj. śląskim służy ponad 570 żołnierzy obrony terytorialnej. Ponad połowa z nich ma 31-40 lat. Średnia wieku to 33 lata. W tym roku w ŚBOT zostanie przeszkolonych około tysiąca „terytorialsów”. Brygada wprowadzi w tym roku także pilotażowy program tworzenia w WOT Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych K9, gdzie służyć będą psy. Także w tym roku ma powstać drugi batalion ŚBOT z siedzibą w Cieszynie.

/Radio Maryja/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!