Wiadomości

108 urodziny obchodzi dziś pułkownik Kazimierz Klimczak. Najlepsze życzenia, Panie Pułkowniku

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Połowa lutego 2022 roku to okres, w którym polski naród obchodzi ważną rocznicę związaną z oporem polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej. Okres ten jest również istotny w związku ze wspaniałą uroczystością urodzin jednego z tych, którzy tworzyli zbrojne ramię Rzeczypospolitej.

Wczoraj (tj. 14 lutego) cała Polska obchodziła 80 rocznicę utworzenia Armii Krajowej. Formacja ta, stanowiąca zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego, powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej. Największą operacją militarną Armii Krajowej było przeprowadzenie akcji „Burza”, a w jej ramach Powstania Warszawskiego.

Dziś, 15 lutego swoje 108 urodziny obchodzi najstarszy Powstaniec Warszawski, a jednocześnie żołnierz Armii Krajowej pułkownik Kazimierz Klimczak ps. Szron. Urodził się on 15 lutego 1914 roku w Ciepłowie (gmina Wierzbinek, powiat koniński), kiedy Polski nie było na mapach świata, a region ten wchodził w skład Imperium Rosyjskiego.

W okresie międzywojennym ukończył już w wolnej Polsce Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich w Koninie. Wychował się, jak to często wspominał, na historii poświęcenia Polaków z czasów Powstania Styczniowego, a szczególnie pierwszej bitwy pod Ignacewem 8 maja 1863 roku.

Od 1936 roku służył w Wojsku Polskim w ramach 67 pułku piechoty. W czasie kampanii polskiej w 1939 roku wraz ze swoim macierzystym pułkiem przeszedł szlak bojowy Armii Pomorze. Ciężko ranny trafił na leczenie do Szpitala Ujazdowskiego. Kontuzja doznana w obronie Ojczyzny nie zakończyła jego udziału w walkach o wolną i suwerenną Polskę. Związał się ze Związkiem Walki Zbrojnej. W okresie niemieckiej okupacji Polski pracował w Monopolu Tytoniowym na ulicy Kaliskiej 1 w Warszawie. W czasie Powstania Warszawskiego walczył na Woli. Udało mu się zbiec z transportu jenieckiego. W styczniu wcielony do Ludowego Wojska Polskiego pełnił służbę w pułku samochodowym, jako dowódca plutonu transportowego.

W tym szczególnym dniu redakcja Magna Polonia składa najserdeczniejsze życzenia Panu Pułkownikowi opieki Matki Bożej, zdrowia, dziękując za jego trud i walkę o wolną i niepodległą Polskę.

Redakcja Magna Polonia

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!