Historia

102 lata temu nasze wojska wyzwoliły Mińsk

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

15 października 1920 roku, trzy dni po podpisaniu w Rydze umowy o zawarciu rozejmu i ustaleniu przedwstępnych warunków pokoju, kończącej wojnę polsko-bolszewicką, nasze wojska zdobyły Mińsk. Niestety, musiały go potem opuścić. Dodajmy, że W Mińsku, w którym dominowała wówczas ludność żydowska (43,3%), katolicy, którzy w lwiej części poczuwali się do polskości, stanowili 22,2% ludności.

Bitwa nad Niemnem, stoczona pod koniec września 1920 r., ostatecznie przypieczętowała polskie zwycięstwo w wojnie z bolszewicką Rosją, potwierdzając militarne zdolności marszałka Józefa Piłsudskiego.

Bitwa nad Niemnem

Bezpośrednio po zakończeniu bitwy polskie dywizje przystąpiły do pościgu za pobitym nieprzyjacielem. Pościg ten objął rozległy front od Niemna na północy, aż po Prypeć na południu. 4 października marszałek Piłsudski wydał rozkaz operacyjny nakazujący jednostkom 2 Armii osiągnięcie linii Kojdany – Hulewicze – Lachwa oraz opanowanie Mołodeczna

Po przełamaniu obrony sowieckiej pod Lebiedziewem 12 października 2 Dywizja Piechoty Leg. opanowała Mołodeczno, biorąc 200 jeńców z 5 i 6 Dywizji Strzelców, zaś 14 Dywizja Piechoty i 15 Dywizja Piechoty po walkach w rejonie Kojdanowa z 8 i 27 Dywizjami Strzelców, zmusiły Sowietów do odwrotu, niwecząc plany dowództwa sowieckiego do utworzenia obrony na linii Kojdanów – Mołodeczno. Po tych sukcesach 14 DP otrzymała rozkaz obsadzenia linii Ptyczy i skierowania na Mińsk Oddziału Wydzielonego.

14 października na Mińsk ruszył oddział wydzielony płk. Gustawa Paszkiewicza (55 i 56 pułki piechoty, 2 i 3 dywizjony 14 pułku artylerii polowej, 3 kompania 14 batalionu saperów). Maszerując wzdłuż toru kolejowego z Kojdanowa na Mińsk, grupa utrzymywała na lewym skrzydle styczność bojową z 15 Dywizją Piechoty, na prawym z Grupą gen. M. Milewskiego (57 i 58 pp, 15 puł, 1 dywizjon 14 pap, 2 bateria 7 dak), która dwiema kolumnami posuwała się na Ulżany.

15 października grupa Paszkiewicza sforsowała Ptycz i podeszła pod Mińsk. Po krótkich walkach opanowała miasto o godz. 13.30, po koncentrycznym natarciu i złamaniu słabego oporu zdemoralizowanego nieprzyjaciela. Zdobyto dużo taboru kolejowego, 10 ckm i wiele sprzętu wojennego.

Działo się tu już jednak po zawarciu w Rydze układu o zawieszeniu broni, który podpisany został 12 października, wobec czego Mińsk nasze wojska musiały opuścić, podobnie jak zamieszkałą w większości przez Polaków Kojdanowszczyznę.

101 lat temu w Rydze Polska zawarła z bolszewikami umowę o zawieszeniu broni

/wk/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!