Wiadomości

1000 godzin lotów na BSP FlyEye w Wojskach Obrony Terytorialnej

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

W 2020 r. żołnierze intensywnie szkolili się na mini BSL FlyEye. Bezzałogowa latająca platforma FlyEye, jest systemem zaprojektowanym do misji rozpoznawczych i obserwacyjnych. W warunkach bojowych użytkowana może być do obserwacji pola walki, patrolowania granic i skutków katastrof, a także monitoringu infrastruktury krytycznej.

Łącznie zrealizowano blisko 1.000 godzin lotów treningowych, w dzień i w nocy, zarówno w ramach lotów treningowych jak i w ramach wsparcia kryzysowego oraz współpracy z innymi służbami. Ponadto, w 2020 r. do eksploatacji wdrożone zostały zestawy BSP FlyEye w 9 brygadach podległych Dowódcy WOT. Dzięki temu aktualnie w brygadach WOT na wyposażeniu znajduje się 12 zestawów BSP. W skład jednego zestawu wchodzi 4 platformy powietrzne. Na poziomie każdej brygady wyodrębnione zostały etaty dla żołnierzy obsługujących BPS oraz przydzielone zostały im ukompletowania.

Jednostki podległe Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) klasy mini „FlyEye” realizowały zadania wsparcia działaniami przeciwkryzysowy. Uzyskane przez żołnierzy kompetencje zostały wykorzystane w realnych działaniach pomocowych. W przedsięwzięciach tego rodzaju BSP FlyEye jest wykorzystywany do prowadzenia powietrznego rozpoznania obrazowego. Zadania realizowane są głównie w oparciu o dozór, identyfikację i rozpoznanie terenu, określenie współrzędnych obserwowanego obszaru lub obiektu, wsparcie informacyjne oraz archiwizację danych. W ramach działań z zakresu wsparcia kryzysowego jednostki podległe Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, podczas lotów dyspozycyjnych, realizowały takie zadania, jak:

wsparcie oddziałów Straży Granicznej w ramach operacji „Odporna wiosna” – monitorowanie granic państwowych z Ukrainą, Białorusią i Litwą, w ramach działań związanych z ochroną granicy państwowej z Ukrainą oraz zapobieganiem przestępczości zorganizowanej, udział w akcjach przeciwpożarowych (rejon Biebrzańskiego Parku Narodowego) i przeciwpowodziowych (województwo małopolskie), monitorowanie zagrożeń pożarowych w Biebrzańskim, Narwiańskim i Białowieskim Parku Narodowym (maj – lipiec 2020 r.).

Współpraca z innymi służbami, to nie tylko wsparcie, ale również wspólne ćwiczenia. W 2020 r. żołnierze WOT wspierali: działania wojsk operacyjnych podczas realizacji międzynarodowych ćwiczeń z wojskami sojuszniczymi pk. Bull Run-20, Masurian Lightninig oraz ćwiczeń taktycznych Lampart-20. Podczas realizacji ćwiczeń Firee View realizowali zadania wspólnie z Wojskową Straż Pożarną.

W 2020 r. zorganizowano zintegrowane szkolenia Komponentu Lotniczego Fly View 2.0. i Fly View 3.0. dla pododdziałów WOT wyposażonych w bezzałogowe statki powietrzne klasy mini FlyEye. Celem szkolenia było uzyskanie kompetencji do wykonywania samodzielnych lotów oraz doskonalenie umiejętności i utrzymania nawyków przez operatorów mini BSP FlyEye. Szkolenie przebiegało trzyetapowo. Pierwszy etap, to szkolenie producenta, podczas którego szkoleni żołnierze otrzymywali uprawnienia cywilne do wykonywania lotów szkolnych. Kolejny – drugi etap, to szkolenie teoretyczne. Podczas wielogodzinnego przygotowania teoretycznego, żołnierze OT zaznajamiali się z budową BSP FlyEye, podstawami metrologii, historią lotów bezzałogowych, obsługą oraz sterowaniem platformą. W trakcie etapu trzeciego, tj. szkolenia praktycznego, szkoleni żołnierze zapoznali się z instrukcją oraz obsługą Stacji Kierowania i Kontroli SKiK wraz z dołączonym do zestawu kontrolerem oraz realizowali loty pod okiem instruktorów z innych rodzajów wojsk Sił Zbrojnych RP (głównie WL i WS).

Do tej pory już kilkudziesięciu żołnierzy WOT posioada uprawnienia operatorów do wykonywania lotów szkolnych, w tym kilkunastu operatorów posiada Świadectwa Kwalifikacji Operatora BSP FlyEye

Personel lotniczy – eksploatujący BSP brał udział w licznych kursach i szkoleniach niezbędnych do rozpoczęcia praktycznego szkolenia w powietrzu. Były to:

– dwie edycje doskonalącego szkolenia podstawowego bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o masie startowej do 150 kg,

– szkolenie obsług bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg,
trzy edycje doskonalącego szkolenia przygotowującego do uzyskania kwalifikacji operatora samolotu bezzałogowego o masie startowej do 25 kg.

Szkolenia realizowane były w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Ponadto, nasi żołnierze uczestniczyli w 6 edycjach kursu dla operatorów BSP zorganizowanego przez gliwicką firmę Flytronic – producenta dronów, w oraz szkoleniach z zasad eksploatacji SI SAMANTA. SAMANTA BSP jest to System Informatycznego Wsparcia Eksploatacji statków powietrznych, do którego włączono moduł dla zestawów bezzałogowych statków powietrznych.

Niewątpliwie analizowany okres charakteryzował się wysoką intensywnością szkoleń oraz szerokim spektrum działań mających na celu organizację prawidłowo funkcjonujących struktur systemu BSP oraz systemu bezpieczeństwa lotów w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Autor notatki: szer. Iwona Jędruszczuk
Zespół Prasowy, Dowództwo WOT

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!