Historia Wiadomości

100-lecie Flotylli Pińskiej – uroczystości rocznicowe we Wrocławiu

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

„Flotylla Pińska na straży Niepodległej” – pod takim hasłem we Wrocławiu pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Wojewody Dolnośląskiego oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej odbyły się uroczystości związane z setną rocznicą powstania Oddziału Rzecznego Polskiej Marynarki Wojennej.

Flotylla rzeczna to część Marynarki Wojennej działająca na wodach śródlądowych – rzekach, kanałach, jeziorach. Korzysta z okrętów rzecznych takich jak monitory rzeczne, kanonierki rzeczne, kutry artyleryjskie, kutry patrolowe oraz różnego typu doraźnie uzbrojone statki.

– Pierwszym aktem oczywiście jest tu dekret naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego z 28 listopada 1918 roku o utworzeniu Marynarki Wojennej. Był to jednak akt stosunkowo ogólnikowy – powiedział prof. Józef Koredczuk, historyk prawa.

Historia Flotylli Pińskiej to jedna z najbardziej tajemniczych, a jednocześnie zapomnianych historii wojskowych II Rzeczypospolitej. Powstała 19 kwietnia 1919 roku, gdy Jan Giedroyć stworzył z trzech motorówek w Pińsku patrol rozpoznawczy. Działała na Kresach Wschodnich. Formacja brała udział w wojnie polsko–bolszewickiej, podczas której przeszła swój chrzest bojowy 3 lipca 1919 roku w zwycięskiej bitwie o Horodyszcze.

Więcej:

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!