Wiadomości

Lotniskowiec Prince of Wales jest gotowy do prób mor­skich

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!

Drugi brytyjski lotniskowiec klasy Queen Elizabeth, HMS Prince of Wales, przygotowuje się do prób morskich. 19 wrze­śnia Royal Navy poin­for­mo­wała, że lot­ni­sko­wiec HMS Prince of Wales opu­ścił stocz­nię w Rosyth, by roz­po­cząć pierw­szą fazę prób mor­skich.

Lotniskowiec ma przeprowadzić próby morskie u północno-wschodnich wybrzeży Szkocji, dokąd uda się po wyjściu z Rosyth. Jeszcze w tym roku ma on zawinąć do swojego macierzystego portu w Portsmouth. Po przejściu prób morskich lotniskowiec o wyporność 65.000 ton zostanie przekazany brytyjskiej Royal Navy.

Stępka pod lot­ni­sko­wiec została poło­żona w maju 2011 roku. Uroczyste wodo­wa­nie odbyło się 21 grud­nia 2017 roku.  Bliźniaczy HMS Queen Elizabeth znaj­duje się obecnie na wschod­nim wybrzeżu Ameryki Północnej, gdzie weź­mie udział w ćwi­cze­niach połą­czo­nych z kolejną fazą prób i cer­ty­fi­ka­cji wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych Lockheed Martin F‑35B Lightning II. 

/southfront.com/

Podoba Ci się to co robimy? Wesprzyj projekt Magna Polonia!