Telewizja internetowa

Bohaterowie Powstań Śląskich. Ich marzenia o Polsce – ks. Jan Kapica

Gdy żołnierze polscy, dowodzeni przez gen. Stanisława Szeptyckiego, wśród niesłychanego entuzjazmu wkraczali na Górny Śląsk witał ich na szopienickim moście w imieniu władz kościelnych delegat biskupi ks. Jan Kapica: Narodzie polski! Ludu górnośląski! Panie Generale!:Żołnierze polscy! Jesteśmy wolni! Oto kajdany, które nas krępowały już opadły. Za to niech będzie Bogu cześć i chwała! A z […]