Turcy i Tiele

W starożytnych źródłach chińskich odnajdujemy lud Dili (狄历) lub Dingling (丁零), który to możemy identyfikować z Prototurkami, podobnie jak i lud Xiongnu (匈奴), od którego to mieli pochodzić Hunowie. Jednak to Dinglingowie, a także Kök Türcy (Tūjué / 突厥), o których będzie mowa za chwilę, byli tymi, od których wywodzi się większość współczesnych narodów tureckich. … Czytaj dalej Turcy i Tiele