O złączenie górnośląskiej ziemi z Polską

Od ogłoszenia postanowień Traktatu Wersalskiego, w myśl którego o przebiegu polsko – niemieckiej granicy na Górnym Śląsku zdecydować miał plebiscyt, narastało napięcie. Nakładał się na to terror bojówek niemieckich, które starały się zastraszyć Polaków. Ale i Polacy, którzy powołali do życia konspiracyjną Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska, utworzoną 5 stycznia 1919 roku w oparciu o … Czytaj dalej O złączenie górnośląskiej ziemi z Polską