Zwycięskie powstanie

Inaczej aniżeli miało to miejsce w dawnej Kongresówce, w Zachodniej Galicji czy na Kresach, gdzie wojska niemieckie i austriackie niemal nie stawiały oporu w obliczu wystąpienia zbrojnego Polaków, na ziemiach zaboru pruskiego, w tym także w Wielkopolsce, mieszkało wielu Niemców, którzy żyli tu od pokoleń i którzy traktowali tę ziemię jako ojcowiznę – na równi … Czytaj dalej Zwycięskie powstanie