Weszły w życie nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy

Weszła w życie nowelizacja wprowadzająca przepisy, zgodnie z którymi cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym przekroczeniu granicy postanowieniem komendanta SG będzie musiał opuścić terytorium RP. Nowela dodała też przesłankę do pozostawienia wniosku uchodźczego bez rozpoznania. Przygotowaną w MSWiA nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw opublikowano w poniedziałek w Dzienniku Ustaw. Nowela weszła w życie … Czytaj dalej Weszły w życie nowe przepisy dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy