Historia

Wojciech Korfanty

Urodził się 20 kwietnia 1873 roku na Sadzawkach (dziś dzielnicy Siemianowic Śląskich). Jego ojciec, Józef, był górnikiem na kopalni „Fanny”. Po ukończeniu szkoły ludowej w Siemianowicach uczęszczał do katowickiego Gimnazjum Królewskiego, gdzie włączył się w działalność organizacji polsko – katolickich. 14 sierpnia 1895 roku za skrytykowanie działań Bismarcka na zebraniu towarzystwa św. Alojzego został relegowany […]

Historia Wiadomości

Obrzydliwa akcja Rosjan w Katyniu

Rosjanie konsekwentnie starają się zakłamać, a przynajmniej rozmyć prawdę o tym, co stało się wiosną 1940 roku w Katyniu i w innych miejscach kaźni polskich oficerów. W swoim czasie wymyślili sobie, jako swego rodzaju anty-Katyń, cierpienia sowieckich jeńców, którzy dostali się do polskiej niewoli podczas wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku. Nie ma dla nich […]

Historia

Katyński Marsz Cieni w Warszawie

Katyński Marsz Cieni, inicjatywa upamiętniająca zamordowanych przez władze ZSRR Polaków, przeszedł w niedzielę ulicami Warszawy. Uczestnicy ubrani w historyczne, polskie i sowieckie mundury pokonali trasę w milczeniu. Uczestnicy Katyńskiego Marszu Cieni wyruszyli sprzed Muzeum Wojska Polskiego; przeszli Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i ulicami Starego Miasta pod pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, zatrzymując się przed […]

Historia

Strzelcy, harcerze, młodzież powstańcza

W okresie międzywojennym ogromną wagę przywiązywano do pracy ideowo – wychowawczej wśród młodzieży, w szczególności pod kątem przysposobienia wojskowego. Cele te miały być realizowane przede wszystkim za pośrednictwem Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Strzeleckiego. Kazimierz Pluta – Czachowski w książce Organizacja Orła Białego pisał: „ZHP przeznaczony został, jak dawniej, dla objęcia wpływami wychowawczymi „dorostu” młodzieżowego […]

Historia

Gdzie jesteście, „Rudy”, „Alku”, „Zośko”?

74 lata temu, 26 marca 1943 r. u zbiegu ulic Długiej i Bielańskiej w Warszawie w pobliżu budynku Arsenału członkowie Grup Szturmowych Szarych Szeregów, pod dowództwem Stanisława Broniewskiego „Orszy”, dokonali udanej akcji odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara „Rudego”.   W nocy z 18 na 19 marca 1943 r., w mieszkaniu przy ul. Osieckiej na […]

Historia

Ppor. Zdzisław Badocha – „Żelazny”

22 marca 1925 roku w Dąbrowie Górniczej urodził się ppor. Zdzisław Stanisław Badocha ps. „Żelazny”, żołnierz Armii Krajowej, w latach powojennych dowódca 2. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK. Jakkolwiek urodził się w Dąbrowie Górniczej, przez większą część życia związany był z Wileńszczyzną. Jego ojciec, Roman Badocha, był podoficerem Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzieciństwo przyszły dowódca 2. […]

Historia

W szponach gestapo

20 marca 1944 roku aresztowany został przez gestapo komendant Inspektoratu Katowickiego AK por. Wacław Stacherski ps. „Nowina”. Był to początek ogromnej fali aresztowaniach, która objęła w sumie ok. 600 osób. Kiedy ppłk. dypl. Paweł Zagórowski – „Maciej” po otrzymaniu nominację na stanowisko komendanta Okręgu Śląskiego AK przybył do Krakowa spotkał tam kpt. Józefa Badacha – […]

Historia Polska Wiadomości

Znaleziono szczątki Żołnierzy Wyklętych?

Ludzkie szczątki odkryli archeolodzy przy ogrodzeniu wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Fundacja Niezłomni, która prowadzi badania, przypuszcza, że są to fragmenty kości żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Poszukiwania trwały od piątku w wojskowej części cmentarza przy jego ogrodzeniu, na niepokrytej grobami działce o wymiarach około 40 na 15 m. Miejsce, w którym prowadzone są wykopaliska, wskazała […]

Historia

„Hardy” zdobywa Wolbrom

W nocy 25/26 lipca 1944 roku partyzanci oddziału partyzanckiego „Hardego” zdobyli miasto Wolbrom, po czym po opróżnieniu miejscowych magazynów bez strat wycofali się do obozu leśnego w Górach Bydlińskich. Wśród zgrupowań partyzanckich Okręgu Śląskiego Armii Krajowej największą siłę przedstawiał sobą batalion partyzancki „Surowiec”, który w ramach Odtwarzania Sił Zbrojnych tworzyć miał Oddział Rozpoznawczy 23 Górnośląskiej […]

Historia

Ochotnik do Auschwitz

15 września 1948 został skazany na karę śmierci rtm. Witold Pilecki. Witold Pilecki z pewnością może uchodzić za wzór patriotyzmu. Całe jego życie naznaczone było wolą walki o wolną Polskę. Za miłość do Ojczyzny zapłacił cenę najwyższą… Jesienią 1918 roku, mieszkając ówcześnie w Wilnie, wraz z grupą harcerzy przystąpił do powstałej tam polskiej samoobrony, którą […]