Historia

Ppor. Zdzisław Badocha – „Żelazny”

22 marca 1925 roku w Dąbrowie Górniczej urodził się ppor. Zdzisław Stanisław Badocha ps. „Żelazny”, żołnierz Armii Krajowej, w latach powojennych dowódca 2. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady AK. Jakkolwiek urodził się w Dąbrowie Górniczej, przez większą część życia związany był z Wileńszczyzną. Jego ojciec, Roman Badocha, był podoficerem Korpusu Ochrony Pogranicza. Dzieciństwo przyszły dowódca 2. […]

Historia

W szponach gestapo

20 marca 1944 roku aresztowany został przez gestapo komendant Inspektoratu Katowickiego AK por. Wacław Stacherski ps. „Nowina”. Był to początek ogromnej fali aresztowaniach, która objęła w sumie ok. 600 osób. Kiedy ppłk. dypl. Paweł Zagórowski – „Maciej” po otrzymaniu nominację na stanowisko komendanta Okręgu Śląskiego AK przybył do Krakowa spotkał tam kpt. Józefa Badacha – […]

Historia Polska Wiadomości

Znaleziono szczątki Żołnierzy Wyklętych?

Ludzkie szczątki odkryli archeolodzy przy ogrodzeniu wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie. Fundacja Niezłomni, która prowadzi badania, przypuszcza, że są to fragmenty kości żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Poszukiwania trwały od piątku w wojskowej części cmentarza przy jego ogrodzeniu, na niepokrytej grobami działce o wymiarach około 40 na 15 m. Miejsce, w którym prowadzone są wykopaliska, wskazała […]

Historia

„Hardy” zdobywa Wolbrom

W nocy 25/26 lipca 1944 roku partyzanci oddziału partyzanckiego „Hardego” zdobyli miasto Wolbrom, po czym po opróżnieniu miejscowych magazynów bez strat wycofali się do obozu leśnego w Górach Bydlińskich. Wśród zgrupowań partyzanckich Okręgu Śląskiego Armii Krajowej największą siłę przedstawiał sobą batalion partyzancki „Surowiec”, który w ramach Odtwarzania Sił Zbrojnych tworzyć miał Oddział Rozpoznawczy 23 Górnośląskiej […]

Historia

Ochotnik do Auschwitz

15 września 1948 został skazany na karę śmierci rtm. Witold Pilecki. Witold Pilecki z pewnością może uchodzić za wzór patriotyzmu. Całe jego życie naznaczone było wolą walki o wolną Polskę. Za miłość do Ojczyzny zapłacił cenę najwyższą… Jesienią 1918 roku, mieszkając ówcześnie w Wilnie, wraz z grupą harcerzy przystąpił do powstałej tam polskiej samoobrony, którą […]

Historia

Jak feniks z popiołów

Dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej dowodzą, że życie potrafi pisać scenariusze, o jakich filmowcom się nie śniło… Żeby zrozumieć dzieje Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, trzeba sobie uświadomić, że Górny Śląsk był terenem szczególnie trudnym do prowadzenia działalności konspiracyjnej. Drogi Polski i Śląska rozeszły się w wieku XIV i od tej pory biegły one odrębnymi torami. […]

Historia

W obozie leśnym koło Gór Bydlińskich

W grudniu biegłego roku opublikowaliśmy tekst o zdobyciu w nocy 25/26 lipca 1944 roku Wolbromia przez oddział ppor. „Hardego”:   „Hardy” zdobywa Wolbrom Przy okazji wspomniałem, że oddział „Hardego” w tym okresie kwaterował w obozie leśnym koło Gór Bydlińskich. Oddajmy w tym momencie głos Gerardowi Woźnicy – „Hardemu”: „20 czerwca 1944 r. oddział nasz wizytował […]

Historia

Mjr Hieronim Dekutowski – „Zapora”

68 lat temu, 7 marca 1949 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. Zapora – żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, legendarnym dowódcy oddziałów partyzanckich AK i WiN. Hieronim Dekutowski urodził się 24 września 1918 r. w Dzikowie pod Tarnobrzegiem. W 1934 r. wstąpił do […]

Historia

Rzecz o profesorze Romanie Rybarskim

W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę tragicznej śmierci profesora Romana Rybarskiego, endeckiego ekonomisty oraz polityka Stronnictwa Narodowego. Dokładnie 75 lat temu 6 marca 1942 r. w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau został rozstrzelany za działalność konspiracyjną prowadzoną na terenie obozu. Urodził się 3 sierpnia 1887 r. w Zatorze. W 1906 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa […]

Historia

Imperialne marzenia

Mało kto zdaje sobie sprawę, że I Rzeczpospolita miała swój kolonialny epizod, a na przeszkodzie w budowie imperium kolonialnego stanęli … Kozacy, Rosjanie i Szwedzi. Po zawartym w roku 1634 pokoju polanowskim, w następstwie którego Rosja zmuszona była zrzec się pretensji do Ziemi Smoleńskiej, Czernichowskiej i Siewierskiej, zwycięskiej wojnie z Turcją (1633 – 1634), która […]